Strona główna

Zarządzenie nr 538/PM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Pobieranie 51.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar51.44 Kb.
ZARZĄDZENIE Nr 538/PM/2011
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm) i §1 pkt 1 lit. b załącznika Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 19/UM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnicy zarządzam, co następuje:


§ 1.
Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
§ 2.
Skład komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 537/PM/2011

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnych
Komisja Nr 1 – dla p. Ewy Bartłomiejczyk

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. A. Boczoń – dyrektor szkoły,

 6. Przedstawiciel NSZZ Solidarność


Komisja Nr 2 – dla p. Anny Rogalki

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. A. Boczoń – dyrektor szkoły,

 6. Przedstawiciel ZNP


Komisja Nr 3 – dla p. Doroty Świętojańskiej-Orzechowskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. A. Boczoń – dyrektor szkoły,

 6. Przedstawiciel ZNP


Komisja Nr 4 – dla p. Danuty Szafrańskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. B. Kwiecień – dyrektor placówki


Komisja Nr 5 – dla p. Reginy Rawskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. D. Szetelnicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. K. Sadłocha – dyrektor szkoły


Komisja Nr 6 – dla p. Joanny Kraski

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. D. Szetelnicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. A. Zychowicz – ekspert,

 5. S. Mateja – dyrektor szkoły

Komisja Nr 7 – dla p. Eweliny Maciejewskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. D. Szetelnicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. A. Zychowicz – ekspert,

 5. S. Mateja –dyrektor szkoły


Komisja Nr 8 – dla p. Renaty Graczyk

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. D. Szetelnicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. A. Zychowicz – ekspert

 5. S. Mateja – dyrektor szkoły


Komisja Nr 9 – dla p. Joanny Prędkiewicz

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. D. Szetelnicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. A. Zychowicz – ekspert

 5. U. Przybyła – dyrektor szkoły


Komisja Nr 10 – dla p. Joanny Mardowskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Petkov - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. G. Wawrzkowicz - Drozd – ekspert

 5. D. Czajkowska – dyrektor szkoły


Komisja Nr 11 – dla p. Jacka Lisowskiego

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Petkov - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. G. Wawrzkowicz - Drozd – ekspert

 5. M. Kamińska – wicedyrektor szkoły


Komisja Nr 12 – dla p. Ewy Pytlik

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Petkov - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. G. Wawrzkowicz - Drozd – ekspert,

 5. J. Maciejewska –dyrektor szkoły


Komisja Nr 13 – dla p. Joanny Ląd-Chocianowskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Petkov - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. G. Wawrzkowicz - Drozd – ekspert

 5. H. Jastrzębska-Plewa – dyrektor szkołyKomisja Nr 14 – dla p. Julii Marciszewskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Petkov - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. G. Wawrzkowicz - Drozd – ekspert

 5. I. Gorczyca – dyrektor szkoły


Komisja Nr 15 – dla p. Katarzyny Strzałkowskiej

 1. T. Spendowski – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Petkov - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. G. Wawrzkowicz - Drozd – ekspert

 5. I. Gorczyca – dyrektor szkoły


Komisja Nr 16 – dla p. Agnieszki Żelaznej

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. E. Dobosz – dyrektor szkoły


Komisja Nr 17 – dla p. Borysa Platy

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. A. Trzeciak – dyrektor szkołyKomisja Nr 18 – dla p. Tomasza Wojtczaka

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. I. Gorczyca – dyrektor szkołyKomisja Nr 19 – dla p. Jakuba Kowalskiego

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. I. Gorczyca – dyrektor szkołyKomisja Nr 20 – dla p. Anny Bielińskiej

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. Cz. Dłubak – dyrektor szkołyKomisja Nr 21 – dla p. Marka Fabirowskiego

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. S. Mateja – dyrektor szkoły,

 6. Przedstawiciel ZNPKomisja Nr 22 – dla p. Sylwii Piorun

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. S. Mateja – dyrektor szkoły


Komisja Nr 23 – dla p. Łukasza Wierzbickiego

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. E. Tymburska – dyrektor placówkiKomisja Nr 24 – dla p. Barbary Jankowskiej

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. E. Kassner - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. M. Cieśla – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. B. Chmielowska – dyrektor szkołyKomisja Nr 25 – dla p. Karoliny Piegowskiej

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. B. Ciosek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. R. Mierzwiak – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. B. Chmielowska – dyrektor szkołyKomisja Nr 26 – dla p. Marzeny Pietrukiewicz

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. B. Ciosek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. R. Mierzwiak – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. B. Chmielowska – dyrektor szkołyKomisja Nr 27 – dla p. Magdaleny Wydry

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. B. Ciosek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. R. Mierzwiak – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. B. Chmielowska – dyrektor szkoły


Komisja Nr 28 – dla p. Marcina Żmudy

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Lipiński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Szczepanowski – ekspert,

 4. P. Murak – ekspert,

 5. M. Kamińska – wicedyrektor szkołyKomisja Nr 29 – dla p. Adama Pękali

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Lipiński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. K. Borowiecki – ekspert,

 4. G. Makuła – ekspert,

 5. I. Stasiak-Kicielińska – dyrektor szkołyKomisja Nr 30 – dla p. Agnieszki Mocek

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Lipiński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. K. Borowiecki – ekspert,

 4. B. Szczepanowski – ekspert,

 5. I. Stasiak-Kicielińska – dyrektor szkołyKomisja Nr 31 – dla p. Anny Koleśnik

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Lipiński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Szczepanowski – ekspert,

 4. E. Bońdos – ekspert,

 5. J. Maciejewska – dyrektor szkołyKomisja Nr 32 – dla p. Aleksandry Kruszelnickiej

 1. Z. Rutka – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Lipiński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Szczepanowski – ekspert,

 4. R. Laskowska – ekspert,

 5. H. Tamioła – dyrektor szkołyKomisja Nr 33 – dla p. Barbary Budniak

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. J. Nowak – ekspert,

 4. A. Łukjanowicz – ekspert,

 5. M. Cembala – dyrektor przedszkolaKomisja Nr 34 – dla p. Danuty Miśkiewicz

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. J. Nowak – ekspert,

 4. A. Łukjanowicz – ekspert,

 5. O. Wasylik – dyrektor przedszkola
Komisja Nr 35 – dla p. Joanny Trajewskiej

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. J. Nowak – ekspert,

 4. A. Łukjanowicz – ekspert,

 5. E. Kijek – dyrektor przedszkolaKomisja Nr 36 – dla p. Anny Potapczuk-Wachowskiej

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. J. Nowak – ekspert,

 4. A. Łukjanowicz – ekspert,

 5. A. Trzeciak – dyrektor szkołyKomisja Nr 37 – dla p. Pauliny Miłosz

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. B. Stec – ekspert,

 5. A. Trzeciak – dyrektor szkołyKomisja Nr 38 – dla p. Agnieszki Kopały

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. B. Stec – ekspert,

 5. J. Lewandowska – dyrektor szkołyKomisja Nr 39 – dla p. Sylwii Iwińskiej

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. Z. Gadomski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. B. Stec – ekspert,

 5. I. Stasiak-Kicielinska – dyrektor szkołyKomisja Nr 40 – dla p. Moniki Mastalerz

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Kolan - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. B. Stec – ekspert,

 4. A. Zychowicz – ekspert,

 5. E. Tymburska – dyrektor placówkiKomisja Nr 41 – dla p. Anny Piszczałki

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Kolan - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. K. Borowiecki – ekspert,

 4. A. Zychowicz – ekspert,

 5. B. Chmielowska – dyrektor szkoły
Komisja Nr 42 – dla p. Agnieszki Rybackiej

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Kolan - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. K. Borowiecki – ekspert,

 4. W. Markowski – ekspert,

 5. B. Chmielowska – dyrektor szkołyKomisja Nr 43 – dla p. Krystiana Sadowskiego

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Kolan - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. K. Borowiecki – ekspert,

 4. W. Markowski – ekspert,

 5. J. Lewandowska – dyrektor szkołyKomisja Nr 44 – dla p. Ilony Strugały

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Kolan - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. K. Borowiecki – ekspert,

 4. W. Markowski – ekspert,

 5. U. Przybyła – dyrektor szkołyKomisja Nr 45 – dla p. Marcina Urygi

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. M. Kolan - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. K. Borowiecki – ekspert,

 4. G. Korgul – ekspert,

 5. S. Mateja – dyrektor szkołyKomisja Nr 46 – dla p. Elżbiety Wojtyniak

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. K. Borowiecki – ekspert,

 5. I. Stasiak-Kicielińska – dyrektor szkołyKomisja Nr 47 – dla p. Beaty Torebko

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. M. Michalski – ekspert,

 5. U. Przybyła – dyrektor szkołyKomisja Nr 48 – dla p. Elwiry Suchan-Irodenko

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. M. Michalski – ekspert,

 5. H. Jastrzębska-Plewa – dyrektor szkoły
Komisja Nr 49 – dla p. Iwony Rostkowskiej

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. G. Piwowar – ekspert,

 5. H. Tamioła - dyrektor szkołyKomisja Nr 50 – dla p. Izabeli Greń

 1. M. Pecyna – przedstawiciel organu prowadzącego, jako przewodniczący,

 2. K. Juzwenko-Jager - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. A. Zychowicz – ekspert,

 4. M. Michalski – ekspert,

 5. Z. Grosicki – dyrektor szkoły.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość