Strona główna

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Pobieranie 7.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.09 Kb.
Zarządzenie Nr 97/2011

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)Zarządzam, co następuje :
§ 1
Powołać Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania dla:

- Pani Katarzyny Niemiec - Szkoła Podstawowa nr 2 Trzebosi

- Pani Elżbieta Zwolińska - Szkoła Podstawowa nr 2 Górnie

- Pani Marta Perlak - Zespół Szkół w Górnie

- Pani Aleksandra Orzech - Zespól Szkół w Trzebusce

- Ks. Marek Wygonik - Zespół Szkół w Górnie

- Pani Agnieszka Mazgaj - Zespół Szkół w Trzebosi

- Pani Marzena Jabłońska - Zespół Szkół w Trzebosi

- Pan Łukasz Prucnal - Zespół Szkół w Trzebosi

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:  1. Pan Andrzej Ożóg - Przewodniczący Komisji – Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

  2. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  3. Dyrektor Szkoły

  4. Ekspert

  5. Ekspert

  6. Przedstawiciel ZNP – tylko dla Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Orzech§ 2
Komisja egzaminacyjna przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

§ 3
Ustala się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2011 r. o godz. 900 w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość