Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoPobieranie 7.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.09 Kb.
Zarządzenie Nr 97/2011

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)Zarządzam, co następuje :
§ 1
Powołać Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania dla:

- Pani Katarzyny Niemiec - Szkoła Podstawowa nr 2 Trzebosi

- Pani Elżbieta Zwolińska - Szkoła Podstawowa nr 2 Górnie

- Pani Marta Perlak - Zespół Szkół w Górnie

- Pani Aleksandra Orzech - Zespól Szkół w Trzebusce

- Ks. Marek Wygonik - Zespół Szkół w Górnie

- Pani Agnieszka Mazgaj - Zespół Szkół w Trzebosi

- Pani Marzena Jabłońska - Zespół Szkół w Trzebosi

- Pan Łukasz Prucnal - Zespół Szkół w Trzebosi

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:  1. Pan Andrzej Ożóg - Przewodniczący Komisji – Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

  2. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  3. Dyrektor Szkoły

  4. Ekspert

  5. Ekspert

  6. Przedstawiciel ZNP – tylko dla Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Orzech§ 2
Komisja egzaminacyjna przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

§ 3
Ustala się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2011 r. o godz. 900 w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
: upload -> zarzadzenia2011
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
zarzadzenia2011 -> Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp z dnia 4 maja 2011 r w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy