Strona główna

Zasada Huygensa mówi, iż każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej fali kulistej. Fale te zwane są falami cząstkowymi i interferują ze sobą


Pobieranie 10.58 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.58 Kb.
Zasada Huygensa mówi, iż każdy punkt ośrodka,

do którego dotarło czoło fali można uważać za

źródło nowej fali kulistej. Fale te zwane są falami cząstkowymi i interferują ze sobą. Wypadkową powierzchnię falową tworzy powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych i ją właśnie obserwujemy w ośrodku.

Prawo odbicia: Promień padający, prosta

prostopadła do płaszczyzny odbijającej(normalna)ipromień odbity leży w jednej płaszczyźnie.Kąt odbicia jt równy kątowi padania.

Prawo załamania: promień padający,normalna

Zasada Huygensa mówi, iż każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej fali kulistej. Fale te zwane są falami cząstkowymi i interferują ze sobą. Wypadkową powierzchnię falową tworzy powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych i ją właśnie obserwujemy w ośrodku.

Prawo odbicia: Promień padający, prosta prostopadła do płaszczyzny odbijającej(normalna)i promień odbity leży w jednej i promień załamany leża w jednej płaszczyźnie.Stosunek sinus kata padania,do sinusa kąta załamaniajt=stosunkowi prędkości światła w ośrodku drugim i nosi nazwę współcz.załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszeg

Podaj definicje jednostki: V. to jednostka napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układach: układ SI (jednostka pochodna układu SI), MKS oraz MKSA. Oznaczenie: V.1 V = 1 W*A-1 = kg*m2*s-3*A-1 Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego badacza zjawisk elektrycznych Alessandro Volty

Synteza jądrowa W 1938 roku Hans Albrecht Bethe (ur. 1906) stwierdził, iż mechanizmem zapewniającym Słońcu energię jest właśnie synteza jądrowa. Synteza ta miała polegać na łączeniu się dwóch jąder w jedno cięższe jądro z emisją znacznej ilości energii. Reakcje takie mogą zachodzić we wnętrzu gwiazd, czyli w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Atomy w takich warunkach są silnie zjonizowane i tworzą gorącą plazmę. W takich warunkach zachodzi synteza jąder atomowych i zostaje wyzwolona wielka energia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość