Strona główna

Zasady finansowania wyjazdów studentów w roku akademickim 2016/2017, w ramach Programu Erasmus + z dofinansowaniem po wer


Pobieranie 11.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.63 Kb.


Zasady finansowania wyjazdów studentów w roku akademickim 2016/2017,

w ramach Programu Erasmus + z dofinansowaniem PO WER  1. Dofinansowanie z PO WER może być przyznane:

    • studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktyki, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni,

    • studentom niepełnosprawnym wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę.

  1. Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” wynosi odpowiednio:

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2984 PLN

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2558 PLN

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2132 PLN
  1. Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studentów niepełnosprawnych wyjeżdżającego na studia lub na praktykę wynosi odpowiednio:

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2132 PLN

2558 PLN

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1705 PLN

2132 PLN

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1279 PLN

1705 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

Kraków 1.03.2016 roku Zatwierdzam

Prof. dr hab. Aleksander TykaProrektor ds. Studenckich


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość