Strona główna

Zasady zaliczenia przedmiotu „wychowanie fizyczne” dla pracowników dziekanatów oraz studentów uniwersytetu warszawskiego


Pobieranie 10.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.05 Kb.
ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU „WYCHOWANIE FIZYCZNE”

DLA PRACOWNIKÓW DZIEKANATÓW ORAZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(Podstawowe wiadomości)Adres: STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU (SWFiS)Warszawa ul. Banacha 2a

Tel. do sekretariatu SWFiS: 0 22 55 40 851 (pok. 2.7)

Tel. do sekcji studenckiej SWFiS: 0 22 55 40 856 (pok. 2.5)

Tel. do pokoju nauczycieli SWFiS: 0 22 55 40 55 (pok. 2.8)Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zasady zaliczenia przedmiotu „wychowanie fizyczne”, dyżury Dyrektora i Pracowników SWFiS, Lekarza oraz wszystkie bieżące informacje można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego www.uw.edu.pl / wejście dla studentów / usosownia / rejestracja żetonowa (WF, lektoraty) / aktualności.

  1. W programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich obowiązkowe są 4 semestry zajęć wychowania fizycznego, (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2006 roku i później). Studenci starszych roczników uczestniczą w zajęciach wg wymagań programowych, określonych przez poszczególne Wydziały. Studentom studiów niestacjonarnych wymiar obowiązkowych godzin WF ustalają Rady Wydziałów (na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2006-06-21 w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Senatu UW).

  2. WF można zaliczyć uczestnicząc tylko w zajęciach oferowanych poprzez system USOS (do wyboru 15 dyscyplin bezpłatnych zajęć prowadzonych przez SWFiS w ok.560 grupach, zajęcia płatne w 7 uzupełniających dyscyplinach, a dla uzdolnionych ruchowo treningi w 32 sekcjach). Tylko te zajęcia zaliczają obowiązkowe godziny i tylko wtedy, gdy zapisujemy się na nie poprzez rejestrację żetonową (drogą internetową).Zapisy na zajęcia tylko przez Internet z wyjątkiem sekcji sportowych, gdzie dokonujemy zapisu po odbyciu sprawdzianu umiejętności u trenera.

  3. Jeżeli student zapisał się poprzez Internet na zajęcia i nie uczestniczy w nich, traci możliwości zaliczenia obowiązkowych godzin WF oraz 30 bezpłatnych żetonów potrzebnych do rejestracji. Brakujące żetony student musi kupić, rejestrując się na kolejne zajęcia (30 żetonów - 150 PLN).

  4. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał, ponieważ w trakcie roku akademickiego zachorował lub nabawił się kontuzji, może ubiegać się o zliczenie poprzez zwolnienie lekarskie. Takie zwolnienie pojawi się wówczas w protokole ocen studenta obok nazwy zajęć, na które się zapisał.

  5. Jeśli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze względów zdrowotnych, nie rejestruje się na zajęcia (nie blokuje miejsc) tylko przed początkiem semestru lub zaraz po jego rozpoczęciu okazuje w pokoju 2.8 zwolnienie lekarskie na bieżący semestr od lekarza specjalisty (lista lekarzy w aktualnościach na w/wymienionej stronie lub w SWFiS) albo z historią choroby udaje się do lekarza SWFiS. Takie zaliczenie poprzez zwolnienie lekarskie pojawi się w „decyzjach-pkt.zwol.” i będzie widoczne tylko dla Administracji dziekanatów. Nie będzie go w protokole ocen, ale jest ono równoznaczne z zaliczeniem danego semestru.

  6. Studenci wyjeżdżający na studia za granicą mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć WF tam odbywanych, jeśli okażą Dyrektorowi SWFiS odpowiedni dokument z określoną liczbą godzin odbytych zajęć, ich charakterem, miejscem (w tym celu najlepiej skontaktować się z Dyrektorem ds. Studenckich).

Takie zaliczenie pojawi się również w „decyzjach- pkt. zwol” jako decyzja Dyrektora widoczna tylko dla Administracji dziekanatów.

  1. Jeżeli student zaliczył przedmiot WF na innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego może ubiegać się o przepisanie oceny. W tym celu musi pojawić się w SWFiS z dwoma indeksami. Zaliczenie zostanie „podpięte” do danego cyklu dydaktycznego w SWFiS (widoczne dla Administracji dziekanatów).

  2. Jeżeli student zaliczył przedmiot WF na innej uczelni, może ubiegać się o przepisanie oceny. W tym celu musi pojawić się w SWFiS z dwoma indeksami. Zaliczenie zostanie wpisane w „decyzjach-pkt.zwol.” jako decyzja Dyrektora widoczna tylko dla Administracji dziekanatów.

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO STUDIUM WFiS (UL.BANACHA 2A) LUB NA STRONĘ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO www.uw.edu.pl / wejście studentów / usosownia / rejestracja żetonowa (WF, lektoraty) / aktualności.

Z-CA DYREKTORA DS. STUDENCKICHMgr Alicja Wleciał


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość