Strona główna

„zatwierdzam” szef 12 terenowego oddziałU


Pobieranie 6.03 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.03 Kb.

„ZATWIERDZAM”

SZEF 12 TERENOWEGO ODDZIAŁU

LOTNISKOWEGO


...............................................................ANEKS


do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 51126 Łask

Montaż systemu elektroświetlnego przy drogach kołowania strefy rozśrodkowania samolotów oraz rozbudowa wjazdów na płaszczyzny przedschronowe”

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ – „Formularz Oferty” – anuluje zapis o treści:

„Termin wykonania: 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.”

i wprowadza zapis w następującym brzmieniu:

„Termin wykonania robót budowlanych: do 30.09.2008 r.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: do 30.11.2008 r.

Warszawa dn. 07.03.2008 r.


Członkowie komisji przetargowej:
ppłk Andrzej ROGÓŻ ...........................

ppłk Grzegorz MALINOWSKI ...........................

mjr Lucjan ROSICKI ...........................

p. Małgorzata SUMERA ...........................p. Katarzyna DERDZIKOWSKA ...........................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość