Strona główna

Zawiadomieni e


Pobieranie 6.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.22 Kb.


Warszawa, dnia 25.03.2016 r.Z A W I A D O M I E N I E
Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 06.04.2016 r. o godz. 12.00 w Centrum Biblioteczno - Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sala Nr 128 ul. Żwirki i Wigury 63 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:


  1. - lek. stom. Marcina Pasierbińskiego

Tytuł pracy: „Wpływ techniki wykonywania radiogramów wewnątrzustnych na

powtarzalność zdjęć wykorzystywanych w diagnostyce stomatologicznej”

Promotor: prof. dr hab. Anatol Dowżenko

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk – UM w Lublinie

prof. dr hab. Grażyna Wilk - Pom. UM w Szczecinie

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63.

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej

Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM w zakładce – Przewody doktorskie.


Prosimy o przybycie wszystkich uczestników studiów doktoranckich

DZIEKAN


Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalskaul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 57-20-213, faks: 22 57-20-273

e-mail: elzbieta.mierzwinska-nastalska@wum.edu.plwww.wum.edu.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość