Strona główna

Zawiadomienie o wyborze oferty zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid dz. 685,702/19 w Tarnobrzegu”


Pobieranie 28.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.38 Kb.
Znak sprawy: BZP-I.271.17.2015 Tarnobrzeg, dnia 18.05.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. dz. 685,702/19 w Tarnobrzegu” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:


Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe

PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk27-600 Sandomierz, ul. Wiśniowa 5A

cena brutto – 624 840,00 zł
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej były: cena brutto wykonania zamówienia 95 % i termin realizacji zamówienia 5%. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu ofertom przyznana została następująca punktacja:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.

cena


Liczba pkt. termin realizacji zamówienia

Liczba pkt ogółem

1

Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski s.c.

Ul. H. Sienkiewicza 231B

39-400 Tarnobrzeg


66,21

5

71,21

2

MOK-BUD Spółka Jawna

R. Duma, P. Duma, R. Bąk

Ul. Sienkiewicza 178 39-400 Tarnobrzeg


64,44

5

69,44

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA – BUD” inż. Andrzej Sobczyk

Ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz95,00

5

100,00

4

Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „ TAWO – BIS” Wojciech Szwarc

39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 16F66,07

2

68,07

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET

Ul. Bat. Chłopskich 10

39-400 Tarnobrzeg


80,84

5

85,84

6

TK Group Sp. z o.o.

Szerokie 99a

20-050 Lublin


74,24

5

79,24

7

FPHU „Brukpol”

Czuchra Jan

Dąbrówka Wisłocka164

39-315 Ruda67,51

4

71,51

8

EKOTON – Zieleń i Budownictwo

Tadeusz Tabor, Alfredówka 172

39-460 Nowa Dęba


Oferta odrzucona

Stosownie do dyspozycji art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otrzymują:
Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski s.c. Ul. H. Sienkiewicza 231B 39-400 Tarnobrzeg

MOK-BUD Spółka Jawna R. Duma, P. Duma, R. Bąk Ul. Sienkiewicza 178 39-400 Tarnobrzeg

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA – BUD” inż. Andrzej Sobczyk Ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz

Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „ TAWO – BIS” Wojciech Szwarc 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 16F

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTERBET Ul. Bat. Chłopskich 10 39-400 Tarnobrzeg

TK Group Sp. z o.o. Szerokie 99a 20-050 Lublin

FPHU „Brukpol” Czuchra Jan Dąbrówka Wisłocka164 39-315 Ruda

EKOTON – Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor, Alfredówka 172 39-460 Nowa Dębaa/a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość