Strona główna

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Pobieranie 22.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.82 Kb.
Głuchołazy, 17.06.2009 r.
ZP-341-22/09

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Burmistrz Głuchołaz , stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.z 2007 r. Dz.U. Nr. 223 poz. 1655z późn.zm.) niniejszym zawiadamia , że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Głuchołazach przy ul. Kolejowej., złożonej przez n.w. Wykonawcę :

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c. arch.Anna Kostuch –Onyszkiewicz, arch. Rafał Onyszkiewicz , arch. Jakub Onyszkiewicz

53-313 Wrocław ,ul. Pocztowa 17/19

Cena ofertowa (brutto) : 68 320,00 zł

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( najkorzystniejsza cena – 100 %)
Wykaz Wykonawców , którzy złożyli oferty


NUMER


OFERTY

NAZWA/ADRES/SIEDZIBA

FIRMY


1

DeWM obsługa inwestycji, usługi projektowe

70-301 Szczecin

Ul. Królowej Jadwigi 41/9


2

TERMOPROJEKT sp. z o.o.

Ul. Janickiego 20 B

60-542 Poznań


3

Konsorcjum:

1.KD- Projekt

Ul. Pszczelna 40 B 29

30431 Kraków

2.ARCH-IM Pracownia Architektoniczna

Michał Zapała

Ul.Puszczyków 20

30-244 Kraków4

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c. arch.Anna Kostuch –Onyszkiewicz, arch. Rafał Onyszkiewicz , arch. Jakub Onyszkiewicz

Ul. Pocztowa 17/19

53-313 Wrocław


5

Wojciech Łodziński

Vertical Studio

Ul. Wodna 20

34-300 Żywiec 206

Usługi Projektowe Alina Banach

ul.Opawska 6/b

48-304 Nysa


7

Biuro Projektowo-Wykonawcze „I.M.”

Ul.Emilii Plater 10

44-200 Rybnik


8

Pracownia Projektowo-Konserwatorska

PROKON


Aleksandra Bagińska

46-053 Suchy Bór

Ul.Kasztanowa 15


9

Autorska Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO

Ul.Kołłątaja 11/63

45-064 OpoleStreszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


NUMER


OFERTY

PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM:

OFEROWANA CENA ZA

WYKONANIE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA


1

62,92

2

47,06

4

100

5

88,96

6

46,67

7

40,0

8

74,67

9

68,63

Osiem ofert , po wykluczeniu oferty Nr 3 podlegało ocenie .


Rozdzielnik:

- tablica ogłoszeń Zamawiającego

- strona internetowa Zamawiającego

Kopia :

- -a/a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość