Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPobieranie 22.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.82 Kb.
Głuchołazy, 17.06.2009 r.
ZP-341-22/09

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Burmistrz Głuchołaz , stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.z 2007 r. Dz.U. Nr. 223 poz. 1655z późn.zm.) niniejszym zawiadamia , że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Głuchołazach przy ul. Kolejowej., złożonej przez n.w. Wykonawcę :

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c. arch.Anna Kostuch –Onyszkiewicz, arch. Rafał Onyszkiewicz , arch. Jakub Onyszkiewicz

53-313 Wrocław ,ul. Pocztowa 17/19

Cena ofertowa (brutto) : 68 320,00 zł

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( najkorzystniejsza cena – 100 %)
Wykaz Wykonawców , którzy złożyli oferty


NUMER


OFERTY

NAZWA/ADRES/SIEDZIBA

FIRMY


1

DeWM obsługa inwestycji, usługi projektowe

70-301 Szczecin

Ul. Królowej Jadwigi 41/9


2

TERMOPROJEKT sp. z o.o.

Ul. Janickiego 20 B

60-542 Poznań


3

Konsorcjum:

1.KD- Projekt

Ul. Pszczelna 40 B 29

30431 Kraków

2.ARCH-IM Pracownia Architektoniczna

Michał Zapała

Ul.Puszczyków 20

30-244 Kraków4

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c. arch.Anna Kostuch –Onyszkiewicz, arch. Rafał Onyszkiewicz , arch. Jakub Onyszkiewicz

Ul. Pocztowa 17/19

53-313 Wrocław


5

Wojciech Łodziński

Vertical Studio

Ul. Wodna 20

34-300 Żywiec 206

Usługi Projektowe Alina Banach

ul.Opawska 6/b

48-304 Nysa


7

Biuro Projektowo-Wykonawcze „I.M.”

Ul.Emilii Plater 10

44-200 Rybnik


8

Pracownia Projektowo-Konserwatorska

PROKON


Aleksandra Bagińska

46-053 Suchy Bór

Ul.Kasztanowa 15


9

Autorska Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO

Ul.Kołłątaja 11/63

45-064 OpoleStreszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


NUMER


OFERTY

PUNKTACJA

ZA KRYTERIUM:

OFEROWANA CENA ZA

WYKONANIE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA


1

62,92

2

47,06

4

100

5

88,96

6

46,67

7

40,0

8

74,67

9

68,63

Osiem ofert , po wykluczeniu oferty Nr 3 podlegało ocenie .


Rozdzielnik:

- tablica ogłoszeń Zamawiającego

- strona internetowa Zamawiającego

Kopia :

- -a/a

: zalaczniki przetargi
zalaczniki przetargi -> P/09/03/2011/Odcz Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści: Zapytanie 1 Pytania dotyczą „Warunków granicznych”
zalaczniki przetargi -> Wałcz, dnia 10. 07. 2014 r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 28/log /14
zalaczniki przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zalaczniki przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 10/log/2015
zalaczniki przetargi -> Załącznik nr 6 do umowy nr
zalaczniki przetargi -> Załącznik nr 6 do umowy nr or
zalaczniki przetargi -> Specyfikacja techniczna
zalaczniki przetargi -> Inż. Marcin łopuszański 26-600 Radom ul. Wapienna 17/1 tel. 604 965 830
zalaczniki przetargi -> Część I zamówienia
zalaczniki przetargi -> Nasadzenia zamienne awfis krzewy
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy