Strona główna

Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży”


Pobieranie 106.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar106.35 Kb.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu

ul. Narutowicza 2

Tel/fax 18 443 70 67

www.pbwnowysacz.pl

Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży”


Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Opracowanie: Barbara Kozik


Cz. 1. Zdrowie dzieci i młodzieży …………………………………………………………………………………………… s. 2-15

Cz. 2. Edukacja zdrowotna ..…………………………………………………………………………………………………. s. 15-26
Źródła: katalogi i kartoteki zagadnieniowe PBW

Zasięg chronologiczny: 1998-2011

Ilość opisów: 165

Nowy Sącz, lipiec 2011r.Cz. I. Zdrowie dzieci i młodzieżyKsiążki:

1. Biomedyczne

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 406, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-01-163297

Sygnatura: 66360, 66361

2. Ostrowska, Krystyna

Zdrowie Wychowanie Osobowość / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : CMPP-P MEN, 1998. - 130[18] s. : 24 il. kolor. ; 24 cm.. - (Żyj Zdrowo). - Bibliogr., Aneks. - ISBN 83-86954-31-0

Sygnatura: 58247, 60116

3. Stypułkowski, Cezary

Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : Ofic. Wydaw."Impuls", 2002. - 356,[3] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-137-2

Sygnatura: 61631

4. Środowisko

Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / red. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003. - 171 s. : wykr. ; 24 cm. 

Sygnatura: cz61285/XXI

5. Zdrowie

Zdrowie w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. auk. Danuta Skulicz. - Kraków : Wydaw. UJ, 2004. - 142 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-233-1894-8

Sygnatura: 62058

Artykuły w czasopismach:

6. Baran, Dariusz

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży : (na przykładzie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie) / Dariusz Baran // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 5, s. 40-457. Bąk, Ryszard

Rola współczesnego wychowania fizycznego w kształtowaniu zdrowia / Ryszard Bąk // LIDER. - 2005, nr 12, s. 9-148. Bobrowski, Krzysztof

Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków : badania mokotowskie / Krzysztof Bobrowski // ALKOHOLIZM INARKOMANIA. - 2006, T. 19, nr 3, s. 225-2439. Borucka, Hanna

Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 58-6110. Borucka, Hanna

Bezpieczeństwo i zdrowie : test wiadomości i umiejętności dla klasy I / Hanna Borucka, Iwona Marczyk // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 55-5811. Borucka, Anna

Wybrane psychologiczne i psychospołeczne zasoby zdrowia warszawskich nastolatków / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2006, nr 3, s. 115-135Badania własne.

12. Bulska, Joanna

Specyficzne potrzeby zdrowotne ucznia w rodzinie / Joanna Bulska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 10/11, s. 20-2313. Celejowa, Irena

O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa // LIDER. - 2005, nr 10, s. 10-1214. Chomicz, Roman

Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 10, s. 4-815. Chomka, Magdalena

Słodki uczeń w twojej klasie / Magdalena Chomka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 4, s. 137-148Porady dla nauczycieli.

16. Choroś, Jadwiga

W pułapce stresu / Jadwiga Choroś // LIDER. - 2006, nr 1, s. 9-1517. Cyrklaff, Magdalena

Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia / Magdalena Cyrklaff // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 10/11, s. 22-2418. Czarniecki, Janusz

Uprawianie dalekowschodnich sportów i sztuk walki - podstawy prawne (cz.I) / Janusz Czarniecki // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 5, s. 46-5019. Czarnynoga, Beata

Dziecko chorujące na epilepsję w świetlicy / Beata Czarnynoga // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2011, nr 1, s. 1220. Czechowski, Marcin

Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej / Marcin Czechowski //KULTURA FIZYCZNA. - 2009, nr 1/2, s. 16-2121. Czupryniak, Anna

Dzieci i młodzież z cukrzycą / Anna Czupryniak // LIDER. - 2005, nr 12, s. 14-1822. Dąbrowski, Dominik

Cechy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży - z dysfunkcjami narządu słuchu / Dominik Dąbrowski // WYCHOWANIEFIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 2, s. 13-21Badania własne.

23. Dąbrowski, Dominik

Kondycja fizyczna studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej podczas I roku studiów / Dominik Dąbrowski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 5, s. 11-1524. Dymarczyk, Elwira

Pomiar masy ciała uczniów w wieku 11-12 lat / Elwira Dymarczyk // EDUKACJA PRZYRODNICZA. - 2006, nr 3/4, s. 53-5925. Gacek, Maria

Wiedza i nawyki żywieniowe uczniów średnich szkół technicznych w Krakowie / Maria Gacek // WYCHOWANIE FIZYCZNE IZDROWOTNE. - 2007, nr 4, s. 11-1526. Gaweł, Anna

Kultura zdrowotna szkoły / Anna Gaweł // KULTURA I EDUKACJA. - 2006, nr 1, s. 63-73Analiza wpływu funkcjonowania szkoły na zdrowie uczniów.

27. Gaweł, Anna

Środowisko szkolne a zdrowie uczniów / Anna Gaweł // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 7, s. 36-3828. Godyla, Beata

Jak pomagać dzieciom zdrowo żyć? / Beata Godyla // ŚWIETLICA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 17-1829. Golinowska, Stanisława

Dożywianie dzieci / Stanisława Golinowska, Dominika Socha // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2010, nr 9, s. 37-4230. Grabara, Małgorzata

Uprawianie tańca klasycznego - wpływ na wysklepienie stóp / Małgorzata Grabara, Agnieszka Mazurek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 11, s. 9-13Uprawianie tańca klasycznego wpływa negatywnie na wysklepienie stóp - wyniki badań własnych.

31. Hańska, Małgorzata

O wadach postawy, wzroku i słuchu / Małgorzata Hańska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 6, s. 23-3232. Hildt-Ciupińska, Katarzyna

Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży / Katarzyna Hildt-Ciupińska // REMEDIUM. - 2006, nr 2, s. 22-2333. Jędryszek-Geisler, Aleksandra

Depresja nastolatków / Aleksandra Jędryszek-Geisler // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2010, nr 14, s. 13-1434. Karkoszka, Gabriela

Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan Ślężyński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 8/9, s. 24-2835. Klimaszewska, Anna

Przegląd literatury dotyczącej wychowania dla zdrowia dzieci i młodzieży / Anna Klimaszewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 99-109W numerze wybór artykułów na ten temat.

36. Kojder, Alina

Zdrowe i bezpieczne dziecko : scenariusz konkursu dla 7-latków / Alina Kojder // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 7/8, s. 38-3937. Kołodziejek, Małgorzata

Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna / Małgorzata Kołodziejek //PSYCHOTERAPIA. - 2008, nr 2, s. 15-3338. Kołoło, Hanna

Poczucie własnej skuteczności a zdrowie / Hanna Kołoło // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 6, s. 39-43Analiza badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka.

39. Komorowska, Marta

Depresja u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // REMEDIUM. - 2010, nr 6, s. 5-640. Kosiba, Grażyna

Refleksje na tle badań nad aktywnością i kondycją fizyczną młodzieży / Grażyna Kosiba // LIDER. - 2008, nr 212specjalny, s. 25-2741. Kowalczuk, Marta

Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności pedagogicznej nauczycieli wf / Marta Kowalczuk // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2008, nr 7, s. 8-1242. Kowalczuk, Marta

Odżywianie się i wizerunek własnego ciała - postrzeganie przez młodzież gimnazjalną / Marta Kowalczuk // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 12, s. 20-2543. Kowalewski, Ireneusz

Charakterystyka sytuacji zdrowotnej studentów w aspekcie ich sprawności psychosomatycznej w wybranych uczelniach wyższych Krakowa / Ireneusz Kowalewski // EDUKACJA. - 2006, nr 2, s. 28-3544. Kowalski, Mirosław

Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 7/8, s.27-3245. Kożuchowska, Małgorzata

Jedz owoce i jarzyny : scenariusz konkursu o zdrowym żywieniu dla klasy IV szkoły podstawowej / Małgorzata Kożuchowska, Danuta Pierzchała // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 12, s. 14-1546. Krawczyk, Agnieszka

Psychologiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i młodzieży / Agnieszka Krawczyk // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2008, nr 14, s. 264-27447. Leksy, Karina

Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / Karina Leksy //WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 9, s. 26-2948. Leksy, Karina

Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży / Karina Leksy // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 12, s. 14-1749. Lewandowska-Magiera, Joanna

Znaczenie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska-Magiera // LIDER. - 2006, nr 6, s. 1150. Łojek, Anna

Rozwój fizyczny i zdrowie dziecka a problemy edukacji / Anna Łojek // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2010/2011, nr 1, s.93-10451. Malinowski, Andrzej

Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 7, s. 12-1452. Mazur, Joanna

Badania nad jakością życia dzieci i młodzieży / Joanna Mazur // REMEDIUM. - 2006, nr 3, s. 1-3Czy różni się jakość życia młodzieży w Polsce i innych krajach.

53. Mielczarek, Agnieszka

Ćwiczenia śródlekcyjne dla uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Mielczarek // LIDER. - 2006, nr 6, s. 25-2654. Nerwińska, Elżbieta

"Szkoły dla zdrowia w Europie" / Elżbieta Nerwińska, Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2009, nr 11, s. 1-355. Niedźwiedzka-Kącik, Danuta

Subiektywne postrzeganie własnego ciała - destrukcyjna potrzeba odchudzania się / Danuta Niedźwiedzka-Kącik // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2008, nr 1, s. 40-4756. Nieleszczuk, Katarzyna

Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna Nieleszczuk // LIDER. - 2006, nr 6, s. 22-2457. Obodyńska, Edyta

Wyrównywanie szans zdrowotnych uczniów jako jedno z podstawowych oczekiwań społecznych / Edyta Obodyńska // LIDER. -2005, nr 7-8, s. 8-1058. Ochnio, Ewa

Znajomość zasad zdrowego odżywiania się a nawyki żywieniowe dzieci sześcioletnich / Ewa Ochnio // WYCHOWANIE NA CODZIEŃ. - 2005, nr 3, s. 11-1459. Oleksiejuk, Anna-Maria

Stan uzębienia dzieci przedszkolnych / Anna-Maria Oleksiejuk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 10-11, s. 39-41Badania własne.

60. Otto-Buczkowska, Ewa

Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur // LIDER. - 2006,nr 1, s. 6-861. Parlak, Mirosława

"Dbam o zdrowie" : program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak //NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 27-3562. Pawelec, Lidia

Wychowanie dla zdrowia / Lidia Pawelec // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2010/2011, nr 1, s. 7-1463. Pawłowska, Małgorzata

Otyły nie znaczy gorszy / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 3, s. 123-13164. Piątkowska, Monika

Uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w różnych obszarach aktywności ruchowej / Monika Piątkowska, Katarzyna Pec, Zofia Smoleń-Jajeśnica // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. - 2008, nr 6, s. 32-4265. Pisarska, Agnieszka

Doświadczenia i opinie młodzieży o lekach dostępnych bez recepty / Agnieszka Pisarska // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2008, nr 4, s. 35-4066. Prajsner, Mira

Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner // REMEDIUM. - 2009, nr 9, s. 24-2567. Przychodni, Agnieszka

Nadwaga i otyłość dzieci - przyczyny i zagrożenia / Agnieszka Przychodni // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 4,s. 35-4168. Rochowicz, Feliks

Rozwój fizyczny wskaźnikiem zdrowia młodzieży - badania w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie / Feliks Rochowicz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 11, s. 14-19Wyniki badań własnych.

69. Rochowicz, Feliks

Wydolność fizyczna - świadoma wartość zdrowia : z badań w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-Maja w Iławie / Feliks Rochowicz // LIDER. - 2008, nr 9, s. 25-2770. Różański, Paweł

Następstwa wad postawy u dzieci i młodzieży / Paweł Różański // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 1, s.(4)-(6) wkładka71. Sikorska, Iwona

Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka / Iwona Sikorska, Agnieszka Miklewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2010, nr5, s. 8-1472. Sionko, Elżbieta

Wykrywanie wady postawy - co powinno niepokoić i zwracać naszą uwagę / Elżbieta Sionko // WYCHOWANIE FIZYCZNE IZDROWOTNE. - 2006, nr 8/9, s. 11-1373. Sokołowska, Maria

Edukacja zdrowotna i szkolny program profilaktyki - szanse i ograniczenia / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2004, nr 4, s. 6-7Zadania dyrektora, nauczycieli i innych osób wspierających realizację edukacji zdrowotnej.

74. Sokołowska, Maria

Pielęgniarka szkolna w edukacji zdrowotnej i profilaktyce / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2006, nr 7/8, s. 12-13Podstawowe zadania pielęgniarki szkolnej.

75. Stawecka, Anna

Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2010/2011, nr 1, s. 49-5976. Suliga, Edyta

Żywienie a rozwój psychofizyczny i stan zdrowia uczniów klas I-III / Edyta Suliga // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 4, s. 27-3477. Supranowicz, Piotr

Samoocena stanu zdrowia młodzieży a sprawność i aktywność fizyczna / Piotr Supranowicz, Maria Miller, Anita Gębska-Kuczerowska, Ewa Urban // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2002, nr 12, s. 18-20Badania 682 uczniów w wieku 14-15 lat.

78. Szumilas, Ewa Małgorzata

Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 5-1479. Szymańska, Joanna

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dokumentach międzynarodowych - cz. 1 / Joanna Szymańska // REMEDIUM. - 2010, nr 11, s. 3280. Szymański, Antoni

Żywienie dzieci i młodzieży szkolnej - choroby dietozależne / Antoni Szymański // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. -2008, nr 1, s. 4-781. Szymborski, Janusz

Opieka medyczna nad dzieckiem w Polsce / Janusz Szymborski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 9, s. 36-42Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej, główne problemy w opiece nad dzieckiem w Polsce na początku XXI w.

82. Szymborski, Janusz

Zdrowie dzieci - zapomniany priorytet / Janusz Szymborski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2009, nr 9, s. 46-5183. Śliwińska, Anna

Higiena głosu dziecka podczas zajęć zintegrowanych w edukacji elementarnej / Anna Śliwińska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s. 39-4784. Trzcińska, Dorota

Charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna uczniów w warszawskiej gminie Bielany / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 4, s. 12-16Badania własne.

85. Trzcińska, Dorota

Dzieci u progu podjęcia obowiązków szkolnych - charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna /Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska // KULTURA FIZYCZNA. - 2006, nr 7/8, s. 20-2386. Trzcińska, Dorota

Szkolna opieka zdrowotna w wybranych warszawskich szkołach na Bielanach i Żoliborzu / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska // KULTURA FIZYCZNA. - 2005, nr 3/4, s. 14-1687. Woynarowska, Barbara

Europejska strategia dla zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży / Barbara Woynarowska // LIDER. - 2007, nr 4, s. 4-588. Woynarowska, Barbara

Warunki i działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów - opinie dyrektorów szkół / Barbara Woynarowska, Joanna Mazur, Anna Kowalewska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2008, nr 3, s. 9-15Wyniki badań.

89. Woynarowska, Barbara

Zdrowie i zadowolenie z życia nastolatków w Polsce / Barbara Woynarowska // REMEDIUM. - 2004, nr 3, s. 14-1590. Wójcik, Teodor

Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania na lekcjach wf / Teodor Wójcik, Paweł Pięta // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 8/9, s. 29-35. -Bibliogr.91. Zalewska, Magdalena

Ocena stylu życia oraz sprawności psychofizycznej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Magdalena Zalewska // WYCHOWANIEFIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 8/9, s. (7)-(16)Badania własne.

92. Zdunek, Aneta

Od smutku do depresji / Aneta Zdunek // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2010, nr 5, s. 21-23Depresja dzieci i młodzieży: postaci, objawy, sposoby pomocy.

93. Zozula, Jolanta

Świadczenia należące się dziecku niepełnosprawnemu z NFZ / Jolanta Zozula // SZKOŁA SPECJALNA. - 2010, nr 2, s.147-153Cz. II. Edukacja zdrowotnaKsiążki:

94. Bibliografia

Bibliografia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach 1990-2000 / pod red. Barbary Wojnarowskiej. - Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, 2001. - 127, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-915028-1-3

Sygnatura: cz60418/XXIII

95. Bielski, Janusz

Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 361, [1] s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-7308-39

Sygnatura: cz62401/XVI

96. Bulska, Joanna

Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia : propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców / Joanna Bulska. - Toruń : Wydawnictwa Edukacyjne "Akapit", 2008. - 165 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-89163-50-9

Sygnatura: 65141

97. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z. 12 / red. Grażyna Skoczek, Katarzyna Leśniewska. - Warszawa : CMPP, 2007. - 107, [2] s. : il. ; 24 cm

Sygnatura: cz8836Br/VII, 8837Br

98. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z.10-11. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2006. - 159 s. ; 29 cm + CD

Sygnatura: 8629Br

99. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z. 9 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2005. - 79 s. ; 23 cm

Sygnatura: cz8588Br/VII, 8589Br

100. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z. 8 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2004. - 86 s. ; 23 cm

Sygnatura: cz8425Br/VII, 8426

101. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z. 7. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003. - 100 s. : il. ; 24 cm + Luźna wkładka tematyczna 40 s.

Sygnatura: cz8262Br/VII

102. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z. 6. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003. - 82 s. : il. ; 24 cm + Luźna wkładka tematyczna 24 s.Tytuł wkładki : Narzędzia do diagnozowania i ewaluacji w edukacji zdrowotnej.

Sygnatura: cz8260Br/VII,8261Br103. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z. 5. - Warszawa : KOWEZ, 2002. - 54 s. : il. ; 24 cm

Sygnatura: cz7992Br/VII, 7993Br

104. Edukacja

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. z. 4. - Warszawa : KOWEZ, 2002. - 100 s. : il. ; 24 cm

Sygnatura: cz7990Br/VII, 7991Br

105. Górniewicz, Józef

Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Józef Górniewicz. - Wyd. 5. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2005. - 187 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-89067-15-3

Sygnatura: 62651

106. Górniewicz, Józef

Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Józef Górniewicz. - Wyd. 6. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2007. - 187 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-89067-35-7

Sygnatura: cz64157/XXI, 65442

107. Ostrowska, Krystyna

Zdrowie Wychowanie Osobowość / Krystyna Ostrowska. - Warszawa : CMPP-P MEN, 1998. - 130[18] s. : 24 il.kolor. ; 24 cm.. - (Żyj Zdrowo). - Bibliogr., Aneks. - ISBN 83-86954-31-0

Sygnatura: 58247, 60116

108. Profilaktyka

Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli / praca zbiorowa pod red. Bożeny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. - 100 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-86954-90-6

Sygnatura: 62293, 62444, 66137, 66138, 66139

109. Sobczyk, Wiktoria

Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Wydaw.Nauk.Akademii Pedagogicznej, 2001. - 170,[6] s. : 23 ryc.,10 tab. ; 21 cm.. - Literatura. - ISBN 83-7271-042-2 ISSN 0239-6025

Sygnatura: cz60554/VII, 60555

110. Stypułkowski, Cezary

Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2002. - 356,[3] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-137-2

Sygnatura: 61631

111. Szkoła

Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000. - 177 s. : rys. ; 24 cm. - Aneks. - ISBN 83-914656-0-8

Sygnatura: cz59494/VII, 59495

112. Środowisko

Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / red. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003. - 171 s. : wykr. ; 24 cm. - Summary

Sygnatura: cz61285/XXI

113. Teoretyczne

Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z Konferencji Naukowej Kamień Śląski 25-26 września 2000 r. / red. nauk. Barbara Woynarowska, Marian Kapica. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001. - 223,[1] s. ; 24 cm. - Aneks.- Część artykułów w jęz. czeskim. - ISBN 83-914656-7-5

Sygnatura: 59492

Artykuły w czasopismach:

114. Barlak, Marianna

Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak // LIDER. - 2009, nr 12, s. 24-25115. Bogacz, Agnieszka

Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 8, s. 17-21116. Bronikowski, Michał

Świadomość zdrowia - przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej / Michał Bronikowski, Adam Kantanista // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 9, s. 12-18Założenia projektu, przykładowe konspekty zajęć.

117. Bronikowski, Michał

Świadomość zdrowia II - wykorzystanie elementów kulturowych w lekcji wychowania fizycznego / Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska, Joanna Borowiec // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 10, s. 18-24Założenia projektu, przykładowe konspekty zajęć.

118. Celejowa, Irena

O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa // KULTURA FIZYCZNA. - 2005, nr 7-8, s. 17-21Postulat przywrócenia w szkołach przedmiotu Higiena.

119. Celejowa, Irena

O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa // LIDER. - 2005, nr 10, s. 10-12120. Cendrowski, Zbigniew

Dekalog zdrowego stylu życia / Zbigniew Cendrowski // LIDER. - 2005, nr 7-8, s. 3-8121. Dworak, Alina

Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 6, s. 19-21122. Gaweł, Anna

Kultura zdrowotna szkoły / Anna Gaweł // KULTURA I EDUKACJA. - 2006, nr 1, s. 63-73Analiza wpływu funkcjonowania szkoły na zdrowie uczniów.

123. Gaweł, Anna

Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego / Anna Gaweł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 2, s. 49-73124. Gąsior, Paweł

Wiedza zdrowotna i świadomość potrzeby ruchu u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu - analiza porównawcza /Paweł Gąsior, Roman Giełczyński // LIDER. - 2008, nr 1, s. 26-28125. Grad, Tomasz

Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 3, s. 27-29126. Gregorczyk, Grażyna

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji /Grażyna Gregorczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 5, dod. Szkolne Centrum Informacji, s. 6-9127. Janicki, Paweł

Zdrowa szkoła : zdrowi uczniowie / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 7/8, s. 26-34128. Jaworski, Zygmunt

Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski // LIDER. - 2008, nr 1, s. 5-7129. Lewicki, Czesław

Problemy edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie : próba diagnozy / Czesław Lewicki //ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH. - 2005, T. LVIII, s. 143-154130. Miazeka, Elżbieta

Środowisko rodzinne i jego rola w edukacji zdrowotnej / Elżbieta Miazeka // LIDER. - 2005, nr 5, s. 22131. Mielczarek, Ferdynand

Jak walczyć z hałasem / Ferdynand Mielczarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 6, s. 40-42132. Minczakiewicz, Elżbieta Maria

Problematyka prozdrowotna w planach nauczania i treściach kształcenia w opinii studentów jako przyszłych pedagogów specjalnych / Elżbieta Maria Minczakiewicz // LIDER. - 2007, nr 9, s. 10-13Badania własne.

133. Nerwińska, Elżbieta

"Szkoły dla zdrowia w Europie" / Elżbieta Nerwińska, Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2009, nr 11, s. 1-3134. Obodyńska, Edyta

Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem / Edyta Obodyńska // LIDER. - 2005, nr 9,s. 10-12135. Obodyńska, Edyta

Wyrównywanie szans zdrowotnych uczniów jako jedno z podstawowych oczekiwań społecznych / Edyta Obodyńska // LIDER. -2005, nr 7-8, s. 8-10136. Olejniczak, Dominik

Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? / Dominik Olejniczak // LIDER. - 2007, nr 9, s. 28Uwarunkowania zdrowia wg WHO, możliwości wprowadzania poszczególnych tematów do programów edukacji prozdrowotnej w różnych typach szkół.

137. Ostrowska, Małgorzata

Implikacje dla edukacji zdrowotnej wynikające z myśli pedagogicznej na przestrzeni dziejów / Małgorzata Ostrowska //KULTURA FIZYCZNA. - 2005, nr 11/12, s. 3-5. - Bibliogr.138. Ostrowska, Małgorzata

Szkolna edukacja zdrowotna : szanse i zagrożenia / Małgorzata Ostrowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. - 2010,nr 3, s. 4-6139. Pawłucki, Andrzej

Bliżej pedagogiki zdrowia cz.1 / Andrzej Pawłucki // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 2, s. 4-12140. Pawłucki, Andrzej

Bliżej pedagogiki zdrowia - dokończenie / Andrzej Pawłucki // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 3, s. 4-12141. Piechaczek-Ogierman, Gabriela

Treści ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów / Gabriela Piechaczek-Ogierman // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2009, nr 3/4,s. 85-95142. Raszewska, Maria

Postawy prozdrowotne i sportowe młodzieży a jej motywy wyboru zdrowego stylu życia / Maria Raszewska // KULTURAFIZYCZNA. - 2005, nr 5/6, s. 11-15Badania własne.

143. Sokołowska, Maria

Edukacja zdrowotna a szkolny program profilaktyki / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2004, nr 2, s. 6-7Jak integrować zadania szkoły, aby uzyskać najlepsze efekty.

144. Sokołowska, Maria

Edukacja zdrowotna i szkolny program profilaktyki - szanse i ograniczenia / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2004, nr 4, s. 6-7Zadania dyrektora, nauczycieli i innych osób wspierających realizację edukacji zdrowotnej.

145. Sokołowska, Maria

Co będzie z edukacją zdrowotną? / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2006, nr 4, s. 6-7Sens edukowania zdrowotnego w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej.

146. Sokołowska, Maria

Czynniki warunkujące skuteczność edukacji zdrowotnej / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2004, nr 7/8, s. 16-17147. Sokołowska, Maria

Jak tworzyć szkołę promująca zdrowie? / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2002, nr 7/8, s. 12-13148. Sokołowska, Maria

Pielęgniarka szkolna w edukacji zdrowotnej i profilaktyce / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2006, nr 7/8, s. 12-13Podstawowe zadania pielęgniarki szkolnej.

149. Sokołowska, Maria

Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2008, nr 5, s. 4-5150. Stachowicz-Polak, Maria

"Quo Vadis...Ziemio?" : projekt edukacji ekologicznej i prozdrowotnej dla zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym/ Maria Stachowicz-Polak // EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. - 2004, z. 1/2, s. 39-54Projekt skierowany do uczniów szkół wszystkich typów i całego środowiska.

151. Szymański, Antoni

Wolne rodniki tlenowe : zagrożenia zdrowotne i profilaktyka żywieniowa / Antoni Szymański // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 8, s. 21-24152. Szymborski, Janusz

Realizacja prawa dzieci do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski // PROBLEMYOPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 1, s. 9-14153. Tchorzewski, Andrzej M. de

Wychowanie zdrowotne jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. de Tchorzewski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2008, nr 9, s. 4-10154. Węglorz, Józef

Postawa prosomatyczna : wgląd w jej strukturę / Józef Węglorz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 2, s.20-24155. Wolny, Barbara

Życie bez uzależnień - przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia / Barbara Wolny // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 10/11, s. 29-33156. Woynarowska, Barbara

Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska // REMEDIUM. - 2009, nr 2, s.1-3157. Woynarowska, Barbara

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole : szansa i wyzwanie / Barbara Woynarowska // LIDER. - 2008, nr 11, s. 3-5158. Woynarowska, Barbara

Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Barbara Woynarowska // LIDER. - 2011, nr 3, s. 13-16159. Woynarowska, Barbara

15 lat programu Szkoła Promująca Zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2007, nr 4, s. 6-8160. Woynarowska, Barbara

Wybór wymagań dotyczących edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego w różnych przedmiotach : etapy II, III, IV /Barbara Woynarowska, Zbigniew Cendrowski // LIDER. - 2008, nr 11, s. 21-31161. Woynarowska-Sołdan, Magdalena

Skala Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych / Magdalena Woynarowska-Sołdan // REMEDIUM. - 2008, nr 9, s. 10-11162. Zalewska-Meler, Agnieszka

Mądrość - implikacje pedagogiczne w kontekście zdrowia / Agnieszka Zalewska-Meler // EDUKACJA. - 2004, nr 1, s. 71-74Pierwiastki mądrości w trosce o zdrowie.

163. Zalewska-Meler, Agnieszka

Tradycjonalizm i nowatorstwo edukacji zdrowotnej - przemiany i perspektywy / Agnieszka Zalewska-Meler // EDUKACJA. -2005, nr 2, s. 68-72. - Bibliogr.164. Zawadzka, Bożena

Edukacja zdrowotna jako jeden z priorytetów zreformowanej szkoły / Bożena Zawadzka // EDUKACJA. - 2003, nr 2, s. 19-28. - Bibliogr.Pedagogika zdrowia jako subdyscyplina pedagogiczna, wzajemne powiązania zdrowia i edukacji, przygotowanie nauczycieli.

165. Zawadzka, Bożena

Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej - na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka, Elżbieta Nowak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2006, nr 2, s. 31-36Badania własne.

Opracowanie: Barbara Kozik©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość