Strona główna

Zenon Sylwester Wiśniewski


Pobieranie 139.81 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar139.81 Kb.
  1   2   3
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Dot. Nr 489

Płock, 21 stycznia 2004r.

OPZ 0057/2/04

Szanowny Pan


Zenon Sylwester Wiśniewski


Radny Miasta Płocka

Dot. interpelacji nr BRM.0057/489/04 z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie współpracy Płocka z miastami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem Loznicy w Serbii.
W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą współpracy Płocka z miastami partnerskimi, chciałbym poinformować, iż po reaktywowaniu współpracy z Loznicą, podczas pierwszej wizyty przedstawicieli Płocka w tym mieście, strona serbska przekazała informację o zmianie patrona szkoły podstawowej w ich mieście. Przedstawiciele władz Loznicy byli bardzo zakłopotani zaistniałą sytuacją i zapewniali, iż zmiana ta nie ma żadnego związku z ich stosunkiem do współpracy z Płockiem. Decyzja radnych Loznicy była związana z ogólnokrajową tendencją do nadawania imion osób zasłużonych dla kraju ważniejszym, reprezentacyjnym szkołom – w tym przypadku szkoła otrzymała imię św. Sawy – arcybiskupa serbskiego, patrona Serbii. O zmianie nazwy szkoły wiedziały zarówno ówczesne władze Płocka jak i dziennikarze, którzy odwiedzili szkołę w Loznicy.

Członkowie delegacji z Loznicy odwiedzają Szkołę Podstawową Nr 1 podczas każdej wizyty w Płocku. Przekazują również upominki dla szkoły od władz miasta. W 2001 roku w trakcie III Pikniku Europejskiego szkołę odwiedził ówczesny Charge d’Affairs Ambasady Jugosławii – Milorad Sćepanović. Utrudnieniem w kontaktach pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 1 a Loznicą jest głównie wiek dzieci uczących się w szkole.

Podczas wizyty Prezydenta Piotra Kubery i Dyrektor Ewy Adasiewicz w Loznicy w 2003 roku, strona serbska przekazała nam propozycje współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie tego rodzaju współpraca zostanie nawiązana.
W załączeniu znajduje się szczegółowe sprawozdanie ze współpracy Płocka z miastami partnerskimi.
Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kolczyński


Załączniki:

1/ sprawozdanie ze współpracy z miastami partnerskimi (2003r.)Załącznik Nr 1.
WSPÓŁPRACA PŁOCKA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI

(I INNE KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE)
Miasto Płock od wielu lat współpracuje z różnymi miastami partnerskimi. W przeszłości takimi miastami były Schwedt w Niemczech i Loznica w Jugosławii (od 4 lutego 2003 roku Serbia i Czarnogóra). Obecnie Płock posiada miasta partnerskie w Niemczech - Darmstadt (współpraca trwa najdłużej, bo od 1988 roku), w USA - Fort Wayne (od 1990 roku), we Włoszech - Forli (od 1993 roku), na Litwie - Możejki (od 1994), na Białorusi - Nowopołock (od 1996), we Francji - Auxerre (od 1998 roku), w Mołdowie – Bielce (od 2000) oraz w Serbii i Czarnogórze – Loznica (od 1972, umowa o współpracy reaktywowana 13 maja 2001 roku).
CZĘŚĆ I - MIASTA PARTNERSKIE
DARMSTADT – REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

(porozumienie o partnerskiej współpracy z dnia 24 września 1988 roku)
Przed podpisaniem umowy o zawarciu partnerstwa pomiędzy miastem Płock a miastem Darmstadt, Darmstadt posiadało już 6 miast partnerskich. Mimo to, nadal poszukiwało możliwości nawiązania kontaktów partnerskich z miastami w Polsce. W związku z tym wysłało do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej pismo z prośbą o pomoc w znalezieniu miasta bliźniaczego w Polsce. Jednocześnie, niezależnie od działań ambasady, prowadzone były poszukiwania przez prof. Georga Strobl’a z Wyższej Szkoły Technicznej w Darmstadt - inicjatora idei współpracy polsko - niemieckiej pomiędzy Płockiem i Darmstadt, który utrzymywał kontakty z Politechniką Warszawską, posiadającą swoją filię w Płocku. Dzięki jego zaangażowaniu oraz gotowości władz Płocka zostały nawiązane pierwsze stosunki pomiędzy tymi miastami. Z kolei na wybór Płocka jako miasta siostrzanego dla Darmstadt, dokonany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, duży wpływ miał fakt, iż zarówno Płock, jak i Darmstadt szczycą się bogatymi zbiorami secesji w swoich krajach.

Umowa partnerska z Darmstadt obejmuje szereg zagadnień merytorycznych. Zgodnie z jej treścią miasta wymieniają doświadczenia w zakresie zarządzania miastem, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, urządzeń komunalnych, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej, wykorzystania zasobów i energii, planowania i zagospodarowania przestrzennego, architektury i urbanistyki oraz ochrony zabytków. Umowa obejmuje także współpracę w zakresie kultury, oświaty i sportu. Współpraca w tych dziedzinach rozwija się najwszechstronniej i obejmuje takie instytucje jak: • muzea, galerie sztuki, orkiestry, szkoły muzyczne, biblioteki, teatry w obu miastach,

 • towarzystwa fotograficzne, instytucje naukowe, jazzowe zespoły muzyczne, rockowe i folklorystyczne,

 • szkoły,

 • towarzystwa szachowe, kluby lekkoatletyczne, piłkarskie, kajakarskie, towarzystwa badmintonistów, szkolne kluby i sekcje sportowe.

Rozwojowi instytucji publicznych w obu miastach służy wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy takimi instytucjami jak: Straż Pożarna, Policja, Zakłady Karne oraz Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż.

W zakresie współpracy gospodarczej płocczanie korzystali z doświadczeń niemieckich firm: Bauverein oraz Südhessische Gas und Wasser AG. W dniach 12 - 18.01.1997 roku grupa 23 radnych Rady Miasta Płocka przebywała w Darmstadt celem zapoznania się z gospodarką komunalną tego miasta. Przy pomocy Instytutu Środowiska i Mieszkalnictwa z Darmstadt w Płocku zrealizowano projekt “Dom Dostępny I. i II.”.

Istotne znaczenie w umacnianiu i wspieraniu współpracy odgrywa Deutsches Polen - Institut założony w 1980 roku przez prof. Karla Dedeciusa. Instytut nie tylko propaguje w Niemczech szeroko rozumianą kulturę polską poprzez tłumaczenia literatury polskiej na język niemiecki, organizację imprez z udziałem ludzi kultury i sztuki, ale również wspiera partnerstwo i przyjaźń pomiędzy Polską i Niemcami. W roku 2000 Instytut obchodził 20-lecie działalności. W uroczystościach, które odbyły się w marcu 2000 roku w Darmstadt wzięli udział Wiceprezydenci Miasta Płocka, Zygmunt Buraczyński i Krzysztof Kania.

Ważnym elementem współpracy Płocka i Darmstadt stał się udział przedstawicieli naszego miasta w dyskusjach panelowych na temat stosunków polsko - niemieckich, których głównym inicjatorem jest Deutsches Polen - Institut w Darmstadt. W 1997 roku odbyła się I dyskusja panelowa. Jej temat brzmiał “Dobre widoki na Szprewę i Wisłę”, a uczestnikami byli m.in. Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski oraz Prezydent RFN - Roman Herzog. W dyskusji udział wzięła delegacja miasta Płocka w skład, której weszli Prezydent Miasta Płocka, płoccy radni, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz uczniowie płockich szkół średnich.

W 1998 roku tematem II dyskusji była “Przyszłość ekonomiczna Polski w ramach Unii Europejskiej”. Uczestniczyli w niej min.: Leszek Balcerowicz, Jacques Delors oraz Helmut Schmidt. Płock reprezentowała Pani Ewa Jankowska - Bartuś ówczesna kierownik Domu Darmstadt.

W 1999 roku III dyskusja panelowa pt. “Za naszą i waszą wolność” przeprowadzona została w Berlinie z udziałem Bronisława Geremka. W dyskusji uczestniczyła delegacja z Płocka wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka Tomaszem Kolczyńskim.

W dn. 23 listopada 2001 roku odbyła się V dyskusja panelowa w Darmstadt, a jej temat brzmiał „Rozszerzenie Unii Europejskiej – szanse i obawy”. W skład delegacji z Płocka weszli Marian Choczyński - Radny miasta Płocka i Mariusz Wojtalewicz - Kierownik Domu Darmstadt.

W dniach 4 - 6 września 1998 roku w Płocku uroczyście obchodzono 10-lecie współpracy z Darmstadt. W uroczystościach brały udział delegacje ze wszystkich miast partnerskich.

Od początku współpracy przedstawiciele Płocka uczestniczą w obchodach Europawoche (Tydzień Europejski), które odbywają się w Darmstadt w czerwcu i są świętem miast partnerskich Darmstadt.

Ważną rolę we współpracy Płocka i Darmstadt odgrywa Dom Darmstadt, wybudowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie oraz władz miast Darmstadt i Płocka. Uroczyste otwarcie odbyło się we wrześniu 1996 roku podczas uroczystości Dni Miast Partnerskich. Dom Darmstadt pełni funkcję centrum oświatowo - kulturalnego, służy także kontaktom naukowym. Głównym celem placówki jest szeroko pojęte propagowanie kultury niemieckiej w Płocku poprzez liczne koncerty, wystawy i inne imprezy kulturalne oraz rozwijanie współpracy między Płockiem i Darmstadt. W bibliotece DD można znaleźć czasopisma i książki niemieckojęzyczne. Największym pomieszczeniem w Domu Darmstadt jest sala koncertowa z fortepianem. To właśnie tu występują regularnie artyści, nie tylko z Darmstadt. W Domu Darmstadt odbywają się także inne imprezy kulturalno-muzyczne, a w laboratorium językowym prowadzone są kursy języka niemieckiego.

Kontakty partnerskie Płocka i Darmstadt owocują wieloma inicjatywami środowiskowymi. Od 1992 roku strona niemiecka zatrudniała w klinikach polskie pielęgniarki. Dwóch lekarzy z Płocka odbywało w 1992 roku staż w Darmstadt. W 1993 roku grupa aktorów płockiego Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego występowała gościnnie w Darmstadt. W lipcu 1994 przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z płockimi pielęgniarkami w celu ich zatrudnienia w Darmstadt. W wyniku przeprowadzonych rozmów zakwalifikowanych zostało 12 osób, które w kwietniu 1995 roku wyjechały do Darmstadt. Również dzięki naszym partnerom z Darmstadt możliwy był wyjazd 4 płockich zawodniczek (pływaczek) na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, które odbywały się w Kanadzie w Hamilton w czerwcu 1994 roku. Od tego czasu Miasto Płock aktywnie uczestniczy w tej corocznej imprezie sportowej, a w 2002 roku było organizatorem kolejnych 34. Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych.

W wyniku kontaktów Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz Uniwersytetu Technicznego z Darmstadt, od października 1999 do lutego 2000 roku w Ośrodku N-D PW w Płocku praktykę studencką odbywały dwie studentki inżynierii budownictwa Uniwersytetu Technicznego z Darmstadt.

Bardzo dobrze rozwijająca się współpraca Płocka i Darmstadt sprawiła, że jej głównym organizatorom przyznane zostały wysokie wyróżnienia. A mianowicie:

w roku 1994 - przyznanie przez Prezydenta RP byłemu Nadburmistrzowi Darmstadt Panu Güntherowi Metzgerowi Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi RP za zasługi na rzecz rozwoju współpracy polsko - niemieckiej oraz odznaczenie przez Radę Miasta Płocka medalem “Płock”,

w roku 1996 - przyznanie przez Radę Miasta Płocka tytułu Honorowego Obywatela Miasta Płocka prof. Karlowi Dedeciusowi - założycielowi i ówczesnemu Dyrektorowi Deutsches Polen - Insitut w Darmstadt,

w roku 1999 - przyznanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Gertrud Piotter z Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Darmstadt.

Płocczanie byli również odznaczani tzw. Freundesplakette (Plakieta Przyjaźni). Zaszczytu tego dostąpili: Jakub Chojnacki - Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Modesta Malanowska - tłumacz języka niemieckiego, Antoni Krzywkowski - Prezes Płockiego Towarzystwa Szachowego oraz Andrzej Gołębiewski - nauczyciel języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły.

W marcu 2000 roku w Darmstadt obchodzony był jubileusz 20-lecia założenia Deutsches Polen - Institut (z udziałem prezydentów Polski i Niemiec), któremu delegacja z Płocka przekazała medal “Zasłużony dla Płocka”, a w czerwcu 50-lecie Heinerfestu (święto regionalne), połączone z obchodami Europawoche - Tygodnia Europejskiego.

Delegacja niemiecka wzięła także udział w II Pikniku Europejskim, który odbył się w Płocku w maju 2000 roku.

Również w maju 2000 roku gościła w Płocku grupa związkowców z Darmstadt z Hansem Jürgenem Wittigem na czele.

W maju 2001 roku swoje 80. urodziny obchodził wspomniany już wcześniej Karl Dedecius. Delegacja z Płocka miała zaszczyt uczestniczyć w jego jubileuszu (W. Hetkowski, A. Skorus). W tym samym miesiącu Płock odwiedziły dwie darmsztadzkie malarki biorące udział w plenerze malarskim “Płock – portret miasta” oraz grupa parlamentarzystów ze Związku Sportowego Motocyklistów Bundestagu. W związku z czerwcowym jubileuszem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie, do Płocka przyjechało dwóch strażaków z Darmstadt, a w lipcu gościliśmy delegację z Kręgu Przyjaciół Miast Partnerskich z Darmstadt z Peterem Goossem na czele. Płocczanie natomiast wzięli ponownie udział w obchodach Tygodnia Europejskiego w Darmstadt. Młodzieżowy Czerwony Krzyż zorganizował obóz letni w Adelmühle k. Ravensburga, którego uczestnikami była grupa młodzieży z Płocka i Darmstadt.

W ramach współpracy partnerskiej powstał także tomik poezji “Most poezji - Poesiebrücke”, będący zbiorem polskich i niemieckich wierszy przetłumaczonych na oba języki. Promocja tomiku odbyła się w Płocku w dniu 5 listopada 2001 roku. Do udziału w niej zaproszony został niemiecki poeta Fritz Deppert z żoną oraz Małgorzata Płoszewska (tłumacz). 4 grudnia tego samego roku promocja powyższego tomiku miała miejsce w Darmstadt.

W dniach 6 – 9 marca 2002 obchodzono w Darmstadt Międzynarodowy Dzień Kobiet. Płock reprezentowała Pani Ewa Maria Pietrzak – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz Pani Aleksandra Łuszczyńska – Poseł RP.

W ramach współpracy partnerskiej, podczas IV Pikniku Europejskiego (17 – 19 maja 2002), zagrał na Starym Mieście pop - rockowy zespół z Darmstadt – Shaqua Spirit, a miasto oficjalnie reprezentowała Pani Monika Lehr – Radna Społeczna z Darmstadt.

W dniach 20-24 maja 2002 roku przebywało w Darmstadt siedmiu laureatów Konkursu „Moje wyobrażenie o Darmstadt - naszym mieście partnerskim”.

W dniach od 27 czerwca do11 lipca 2002 roku grupa młodzieży z Płocka uczestniczyła w obozie letnim pod namiotami organizowanym przez Niemiecki Czerwony Krzyż w Darmstadt.

W dniach 26 - 28 maja 2002 roku wizytę w Płocku złożyli dwaj przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Siostrzanych z Darmstadt.

W ramach „Podróży Pokoju” 12 czerwca 2002 roku do Płocka przyjechała grupa rowerzystów niemieckich.

W dniach 29 czerwca - 3 lipca 2002 roku w Płocku odbyły się 34. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, w których min. udział wzięli również młodzi sportowcy z Darmstadt.

Siedmiu płockich członków Stowarzyszenia Miast Siostrzanych złożyło oficjalną wizytę w Darmstadt w dniach 24 - 31 sierpnia 2002 roku.

W dniach 22 - 30 sierpnia 2002 roku dwoje uczniów z płockiej Szkoły Muzycznej wzięło udział w Europejskiej Orkiestrze Młodzieżowej organizowanej przez Darmstadt.

W dniach 23 - 24 września 2002 roku z oficjalną wizytą do Płocka przybyli przedstawiciele Zarządu firmy HEAG z Darmstadt: prof. Horst Blechschmidt oraz Karlheinz Holub. Goście przeprowadzili rozmowy robocze z Zarządem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Płocku, które dotyczyły wzajemnej współpracy.

8 i 9 października 2002 roku w Darmstadt na zaproszenie Towarzystwa Chopinowskiego koncertowała Płocka Orkiestra Symfoniczna.

W koncercie pt. „Jazz meets Blues” uczestniczył gitarzysta Krzysztof Misiak. Koncert odbył się 13 grudnia 2002 roku w Centrum Kultury Bessunger Knabenschule w Darmstadt.

W dniach 28 – 30 stycznia 2003 roku odbyły się w Darmstadt Dni Informacyjne Szkół Wyższych i Zawodowych „HOBIT”. Nasze miasto reprezentowane było min przez p. Agnieszkę Dłużniewską z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

W roku 2003 obchodziliśmy 15-lecie podpisania umowy partnerskiej.

W ramach jubileuszu w dniach 28 lutego – 2 marca odbyło się kilka spotkań poetycko – muzycznych z udziałem Fritza i Gabrieli Deppertów oraz muzyków: Anne Heβ i Thomasa Heldmanna. • 28 lutego godz. 18.00 - „Most poezji” prezentacja wierszy przez Fritza Depperta oraz płockich poetów; godz.20.00 – wspólny koncert Anne Heβ, Thomasa Heldmanna i zespołu LOFT z Płocka

 • 1 marca godz. 17.00 – prezentacja fragmentów książki „Farbig in Moll” Helgi Keller w wykonaniu Gabrieli Deppert; godz. 18.30 – „Liryka i Jazz” wieczór poetycko – muzyczny.

Uroczyste obchody jubileuszu 15-lecia partnerstwa pomiędzy Płockiem i Darmstadt miały miejsce podczas V Pikniku Europejskiego, który w tym roku odbywał się w dniach 16 – 18 maja. Płock gościł min. liczną grupę niemieckich artystów: malarzy (Reneate Klezka, Sibille Maxheimer, Manfred Fuchs), dwa zespoły rockowe (Shaqua Spirit i Pacemaker), Zespół Saksofonowy Akademii Sztuki i Dźwięku – wykonujący muzykę klasyczną, a także delegację oficjalną (Dieter Balzer i Ulrich Pakleppa) oraz przedstawiciela Instytutu Wzgórze Matyldy Ulli Emiga oraz przedstawiciela Izby Przemysłowo – Handlowej - Axela Scheer.

W maju do Darmstadt wyjechała grupa młodzieży, laureatów konkursu plastycznego i recytatorskiego oraz grupa poetów, w celu promocji tomiku poezji „Most poezji – Poesiebrűcke” wydanego wspólnie przez miasto Płock i Darmstadt.

W dniach 9 – 10 czerwca w Darmstadt gościła delegacja z Płocka w składzie: Krzysztof Lewandowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia, Iwona Lewandowska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Integracji Europejskiej, Piotr Brzeski – Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków oraz Iwona Wiśniewska – tłumacz. Podczas pobytu delegacja spotkała się z Wernerem Vauth – Kierownikiem Oddziału Rozwoju Gospodarczego z Magistratu Darmstadt, Axelem Scheer z Izby Przemysłwo – Handlowej. Delegacja zwiedziła także Park Technologiczny we Frankfurcie.

W dniach 27 - 30 czerwca 2003 roku do Darmstadt na Weekend Europejski i Festiwal Sportu wyjechała delegacja miasta Płocka w składzie: Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz Katarzyna Michalska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z grupą płockich sportowców (kusznicy i wioślarze). Program wizyty był ciekawy, w pełni zrealizowany, rozszerzony ponadto o wizytę w Klinice Miejskiej, gdzie przedstawiono delegacji zasady finansowania placówki, jej funkcjonowania oraz pokazano najciekawsze oddziały. Wizyta w Darmstadt była okazją do zacieśnienia współpracy z tym miastem oraz nawiązania kontaktów z miastami partnerskimi Darmstadt ze Szwajcarii Francji, Łotwy, Anglii, Włoch oraz Ukrainy, a także do wymiany poglądów nt. rozwoju sportu i jego roli we współpracy partnerskiej i integracji ludzi niepełnosprawnych i sprawnych, cudzoziemców i rodowitych mieszkańców danego kraju.


FORT WAYNE - USA

(7 marca 1990 - przyjęcie Płocka jako miasta partnerskiego przez Komitet Miast Siostrzanych Fort Wayne, 4 czerwca 1990 - podpisanie Proklamacji o współpracy partnerskiej)
Głównym celem deklaracji było stworzenie możliwości współpracy między Płockiem i Fort Wayne w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, rozwój lokalny, administracja, popieranie programów wymiany oraz programów szkoleniowych.

Umowa ta jest realizowana poprzez następujące wspólne inicjatywy: • półroczny pobyt prof. James’a Owena z Indiana Purdue University w Fort Wayne w Płocku w 1991 roku, podczas którego odbyły się cykle wykładów z zakresu struktury funkcjonowania samorządu lokalnego oraz zagadnień demokracji lokalnej,

 • w lipcu 1995 roku na zaproszenie Stana Podzielińskiego - Przewodniczącego Podkomisji ds. Współpracy z Płockiem, do Fort Wayne, wyjechała Pani Iwona Magier z ZPiT “Masovia”. Celem jej pobytu była nauka polskiego tańca ludowego dzieci z Fort Wayne oraz partycypacja w Dniach Polskich w Fort Wayne,

 • uczestnictwo w Programie Wymiany Trójstronnej Fort Wayne - Płock - Takaoka (1996 i 1997) - projekt był realizowany przez Wydział Rozwoju Ekonomicznego Urzędu Miasta Fort Wayne i współfinansowany przez Indiana Humanities Council (patrz Takaoka - Japonia),

 • udział delegacji z Płocka w dorocznym lipcowym Festiwalu Trzech Rzek (w 1996, 1998 i 2000 roku Płock reprezentował na festiwalu Zespół Pieśni i Tańca “Wisła”). Udział delegacji z Fort Wayne w obchodach Dni Miast Partnerskich w Płocku (1996), 10-leciu współpracy z Darmstadt (1998) oraz w Pikniku Europejskim (2000, 2001, 2002),

 • kontakty biznesowe: 1998 rok - rozmowy z Panem Bobem Doichinov - szefem Tire Recycling Company w sprawie jego ewentualnej inwestycji w Płocku, przedstawienie oferty ZUOK firmie Waste Management Group, a w 1999 roku przedstawienie projektu budowy Bramy Bielskiej,

 • wrzesień 1999 - nieoficjalna wizyta w Płocku delegacji Komitetu Miast Siostrzanych Fort Wayne w sprawie ustalenia szczegółów związanych z obchodami 10-lecia partnerstwa w 2000 roku,

 • zbiórka około 3000 książek przez członków Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Fort Wayne i przesłanie ich w darze dla uczniów szkół płockich.

W okresie od 3 do 7 maja 2000 roku z okazji uroczystych obchodów 10-lecia współpracy oraz II Pikniku Europejskiego w Płocku gościła 11-osobowa delegacja z Fort Wayne. W składzie delegacji oprócz przedstawicieli władz miejskich znalazł się rodzinny zespół country Marcus and Megan Mullins Band, który uatrakcyjnił koncerty piknikowe.

W dniach 7 - 16 lipca tego samego roku odbył się w Fort Wayne Festiwal Trzech Rzek połączony z obchodami 10-lecia nawiązania współpracy z Płockiem. Miasto podczas tych uroczystości reprezentował Zespół Pieśni i Tańca “Wisła” oraz delegacja oficjalna.

W ramach X jubileuszu współpracy od czerwca do sierpnia 2002 roku przebywała w Płocku trójka nauczycieli z Fort Wayne. Prowadzili oni letni kurs języka angielskiego, który we współpracy z Urzędem Miasta Płocka zorganizowało Centrum Edukacji Przemysłu Naftowego. Chcąc zwiększyć dostępność kursów dla płocczan, dużą część wydatków związanych z ich organizacją poniósł Urząd Miasta. W kursach uczestniczyło łącznie około 230 osób, w tym 40 osób z Zakładu Energetycznego.

Również w roku 2001 w obchodach III Pikniku Europejskiego uczestniczyła dwuosobowa delegacja z Fort Wayne. Na przełomie maja i czerwca 2001 roku gościły w Płocku dwie pielęgniarki z Fort Wayne. W 2001 oraz 2002 roku zorganizowano w Płocku kolejne edycje letniego kursu języka angielskiego z wykładowcami z amerykańskiego miasta partnerskiego.

Także podczas IV Pikniku Europejskiego nie zabrakło gości z naszego partnerskiego miasta Fort Wayne. W dniach 17 – 20 maja 2002r. przebywała w Płocku delegacja ze Stowarzyszenia Miast Siostrzanych w Fort Wayne.

11 sierpnia 2002 roku Piotr Kreft - uczeń L.O. im Wł. Jagiełły wyjechał na roczne stypendium do Fort Wayne ufundowane przez Chapman Fund. Piotr Kreft przebywał w amerykańskiej szkole średniej South Side High School przez cały rok. Do Polski wrócił 7 czerwca 2003 roku. Kandydat do wyjazdu na stypendium został wybrany spośród uczniów trzech płockich liceów: L.O. im. Wł. Jagiełły, L.O. im. St. Małachowskiego oraz III-go L.O., w drodze dwustopniowego sprawdzianu ze znajomości języka angielskiego (test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna).

Płocki Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” został zaproszony przez Foundation for Art and Music in Elementary Education (FAME) do wzięcia udziału w międzynarodowych warsztatach pieśni i tańca w dniach 28 lutego – 18 marca 2003 roku w Fort Wayne.

10 marca 2003 roku przeprowadzony został drugi z kolei egzamin kwalifikacyjny na roczne stypendium do Fort Wayne ufundowane przez Chapman Fund. Konkurs wygrała Martyna Szymańska z L.O. im. St. Małachowskiego w Płocku.

Latem 2003r. (czerwiec – lipiec) odbywały się zajęcia w ramach kolejnego kursu języka anielskiego prowadzonego przez trójkę nauczycieli z Fort Wayne.

19 stycznia 2004r. odbył się ostatni etap rywalizacji o roczny pobyt w Fort Wayne w ramach stypendium ufundowanego przez Fundusz Chapmana. Do Fort Wayne wyjedzie w tym roku Mateusz Skierski, uczeń II klasy Jagiellonki.FORLI - REPUBLIKA WŁOSKA

(deklaracja o współpracy z dn. 3 kwietnia 1993, umowa o utworzeniu miast bliźniaczych z 23 maja 1998 roku)
Współpraca rozwija się głównie w zakresie: oświaty (Liceum im. Wł. Jagiełły i Liceo Scientifico z Forli, wymiany kulturalnej (występy zespołów folklorystycznych, m.in. Płockiej Kapeli Podwórkowej, ZPiT “Wisła” i udział w konkursach plastycznych) oraz wymiany sportowej (uczestnictwo w zawodach sportowych, głównie judo, lekkoatletyka i piłka nożna, organizowanych przez obie strony).

Oprócz ścisłej wymiany między miastami współpraca Płocka i Forli ma szerszy wymiar. W 1996 roku uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły uczestniczyli w konferencji pt.: Euromeeting w Baerenthal we Francji. Miasto Forli było jednym ze współorganizatorów imprezy, będącej manifestacją młodzieży przeciwko wojnie. W tym samym roku na konferencji w Cattolica, współorganizowanej przez miasto Forli, udział wzięli przedstawiciele Zarządu Miasta Płocka, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Konferencja poświęcona była gospodarce odpadami.

Uroczyste podpisanie umowy “Aktu o utworzeniu miast bliźniaczych” pomiędzy Forli i Płockiem miało miejsce w maju 1998 roku podczas trwającej w Forli konferencji pt.: “Europejski Rok Partnerstwa”. Uroczystościom towarzyszyły zawody sportowe w lekkoatletyce i piłce nożnej, w których brała udział młodzież z Płocka.

Płock aktywnie uczestniczy w konkursach plastycznych organizowanych przez miasto Forli w cyklu “Edukacja dla pokoju”. Do tej pory odbyły się cztery edycje tego konkursu. Na 4-tą edycję konkursu (luty 1999 roku) wysłano około 50 prac plastycznych wykonanych przez małych artystów z płockich przedszkoli. W konkursie nagrodzono prace trójki i wyróżniono prace siódemki przedszkolaków z Płocka.

W grudniu 1998 roku do Urzędu Miasta Płocka wpłynęła oferta współpracy Teatru “Dell’ Arca di Forli” (w sprawie wymiany repertuaru z podobną placówką w Płocku), którą przekazano dyrektorowi Teatru Dramatycznego w Płocku.

W 1998 roku młodzież z Płocka wzięła udział w konkursie literackim pn.: “Czy bajki są jeszcze potrzebne dzieciom?” Prace trójki uczennic Szkoły Podstawowej Nr 2 zostały opublikowane w książce pod tym samym tytułem. Publikacja ta zawiera relacje ze spotkań, teksty bajek i wierszy nadesłanych na konkurs przez dorosłych i dzieci.

W 1999 i 2000 roku w Międzynarodowym Turnieju Judo w Forli uczestniczyli płoccy dżudocy.

W połowie listopada 2000 roku dwuosobowa delegacja z Płocka (Krzysztof Kania – Wiceprezydent Miasta Płocka oraz Mieczysław Romel – Komendant Miejski Policji) wzięła udział w obchodach 148 rocznicy powstania Policji Miejskiej w Forli.

W obchodach 149 rocznicy powstania Policji Miejskiej w maju 2001 roku również uczestniczyli przedstawiciele z Płocka (Piotr Nowicki i Mieczysław Romel). W tym samym roku w lipcu gościliśmy dwuosobową delegację z Forli, która przybyła do Płocka na uroczystości związane z przekazaniem sztandarów dla Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Płocku.

W 2002 roku w maju płoccy przedstawiciele Policji Miejskiej oraz Straży Pożarnej spotkali się ze swoimi kolegami z Forli podczas corocznych świąt. Wraz z reprezentantami płockich służb mundurowych (Jan Mańkowski, Hilary Januszczyk, Dariusz Ormowski) w uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Miasta (Grażyna Opatrzyk, Barbara Lewandowska).

Również w maju z okazji IV Pikniku Europejskiego (17 – 19 maja 2002 roku) poświęconego kulturze włoskiej, po raz pierwszy w tak licznym składzie, odwiedziła Płock oficjalna delegacja z Forli w składzie: Ludovico Buffadini - Członek Zarządu Miasta Forli, Giovanni Bucci – Członek Zarządu Miasta Forli, Giulio Marabini - Członek Rady Miasta Forli, Marco Valentini - Członek Rady Miasta Forli, Roberta Casadei – Przewodnicząca Regionu Forli, Christina Vallicelli – Biuro Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Forli, a na Starym Rynku, tak jak w roku 2001, zagrał włoski zespół EKU 28.

Reprezentacja lekkoatletów z Forli (11 osób) wzięła udział w 34. Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych Płock 2002 w dniach od 29 czerwca do 3 lipca. Drużynie sportowej towarzyszył Giovani Bucci - Członek Zarządu Miasta Forli.

W dniach od 8 do 10 maja 2003 roku delegacja miasta Płocka w składzie: Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka, Katarzyna Michalska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Andrzej Latuszek – tłumacz, wzięła udział w konferencji „Równość partnerska – Partnerstwo dla równości” (Karta Podstawowych Praw Zjednoczonej Europy) organizowanej przez miasto Forli. Celem wizyty było podpisanie przez przedstawicieli Urzędów Miast z Chichester, Skovde, Szolnok, Forli, Ravenny i Płocka Karty Miast Bliźniaczych o Równouprawnieniu. Drugim celem wizyty było nawiązanie kontaktów gospodarczych, których efektem ma być eksport towarów i usług.

Władze Miasta Forli wystosowały do Prezydenta Miasta Płocka zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji „Ojcowie i ojcostwo”, która odbędzie się w dniach 4 – 6 grudnia 2003 roku. Celem tego wydarzenia będzie analiza roli ojca w rodzinie i w społeczeństwie, a także porównanie roli ojca w rodzinach europejskich.

Reprezentacja naszego miasta wzięła udział w 8 Międzynarodowym Turnieju Judo, który odbył się w Forli w dniach 5-6 kwietnia 2003, gdzie płoccy zawodnicy odnieśli duży sukces. W dniach 11 –14 grudnia 2003r w Płocku odbył się IV Międzynarodowy Festiwal Judo dla dzieci i młodzieży, na który przyjechali dżudocy z Forli. W styczniu 2004 władze Forli przesłały zaproszenie dla płockiej drużyny na IX edycję Międzynarodowego Turnieju Judo, która odbędzie się w marcu 2004 roku.

MAŻEIKIAI (MOŻEJKI) – REPUBLIKA LITEWSKA

(porozumienie o partnerskiej współpracy z 23 czerwca 1994)
Współpraca rozwija się w dziedzinie kultury (wystawy prac towarzystw fotograficznych z Płocka i Możejek, współpraca bibliotek i muzeów, występy zespołów ludowych na regionalnych festiwalach pieśni i tańca, koncerty orkiestr dętych, kapel młodzieżowych i dziecięcych) oraz sportu (udział w turniejach szachowych, tenisa stołowego i piłki nożnej).

Wśród licznych wyjazdów, które odbyły się w latach 1994 - 1999 należy wymienić: • 1994 - prezentacja wystawy o Płocku zorganizowana przez członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego oraz koncert ZPiT “Masovia” w Możejkach; występ kapeli Ludowej “Gunda” podczas imprezy “Wianki’94” w Płocku,

 • 1995 - w Możejkach: koncert ZPiT “Płock” w czasie uroczystych obchodów odzyskania niepodległości przez Litwę, wystawa “Sztuka ludowa na Mazowszu” zorganizowana przez Muzeum Mazowieckie, wystawa wydawnictw o Płocku zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, koncerty HZPiT “Dzieci Płocka”, udział reprezentantów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Festiwalu Akordeonistów;

- w Płocku: udział szachistów z Możejek w Międzynarodowym Turnieju “Tumska Wieża’95”, koncert Zespołu Muzyczno - Tanecznego “Niuanse” podczas Dni Historii Płocka, koncert kapeli “Gunda” w czasie “Wianków’95”, wystawa malarstwa ze zbiorów muzeum w Możejkach. W 1995 roku trzy pielęgniarki z Możejek odwiedziły płockie szpitale w celu zapoznania się z pracą polskiej służby zdrowia i w celu przyszłej wymiany doświadczeń.

 • 1996 - w Możejkach: koncert Płockiej Orkiestry Dętej podczas święta orkiestr dętych “Żmudzka fujarka”, wystawa secesji ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, spotkanie przedstawicieli płockiej Policji. W skład delegacji oficjalnej Miasta Płocka weszli Wiceprezydent Miasta, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu oraz Z-ca Dyrektora Domu Kultury,

- w Płocku: koncert zespołu “Gunda” i duetu akordeonowego – Rimas i Vaida Mikalausku,

 • 1997 - w Możejkach: koncert Płockiej Kapeli Podwórkowej podczas święta regionalnego “Piosenka - Taniec - Muzyka”, udział w I Międzynarodowych Warsztatach Fotograficznych,

- w Płocku: spotkanie bibliotekarzy w ramach Obchodów 100-lecia urodzin Władysława Broniewskiego,

Przez cały okres współpracy w wymianie aktywnie uczestniczą płockie i litewskie Towarzystwa Fotograficzne.

W dniach 30.03 - 3.04.1998 w Warszawie odbyło się Polsko - Litewskie Forum Samorządowe. Wzięła w nim udział delegacja z Płocka i z Możejek. Ponadto we wrześniu odbył się w Płocku koncert zespołu muzyki country “Mały kowboj” z Możejek, a w Możejkach odbyło się spotkanie bibliotekarzy w ramach Tygodnia Książki Polskiej.

W roku 1999 (w dniach 02 – 06 czerwca) w Festiwalu Orkiestr Dętych w Możejkach wzięła udział delegacja oficjalna z Płocka w składzie: L. Majewski, A. Rokicki, M. Choczyński.

Od 17 do 19 września 1999 roku w Płocku odbyły się uroczystości związane z obchodami 5-lecia współpracy z Możejkami. W uroczystościach wzięła udział delegacja z Możejek.

W ramach odbywającego się w Płocku na początku maja II Pikniku Europejskiego w Płocku przebywała delegacja władz miasta Możejki oraz 22-osobowy zespół ludowy “Kauszkutis”.

Od 11 do 13 maja 2001 roku odbywał się w Płocku kolejny III Piknik Europejski, na który przybyła delegacja oficjalna z Możejek w składzie: Vidmantas Macevicius - Burmistrz Miasta, Vitoras Bugnevicius - Członek Rady Okręgu Możejek, Dalia Grygolaitiene - pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta oraz Loreta Rubeziene - pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta.

Przedstawiciele Rady Miasta Płocka uczestniczyli w dniach 9 - 11 czerwca w cyklicznym festynie w Możejkach. W sierpniu na koncerty do Możejek, odbywające się w ramach III-go Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego wyjechał Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”, a w kwietniu 2001 roku przebywał w Możejkach Artur Kras, zaproszony jako juror, oceniający prace w konkursie fotograficznym.

W Płocku natomiast gościła w dniach 21 – 22 sierpnia 2001 roku oficjalna delegacja z Możejek, przebywająca w Polsce w ramach Polsko – Litewskiego Forum Samorządowego w Lublinie.

Oficjalna delegacja z Możejek (w składzie: Algimantas Čepys - Wicemer Miasta Możejki oraz Stasis Kieleris - Starosta Miasta Seda i Jonas Siminkiewičius - Członek Rady Miasta Możejki) wzięła także udział w IV już Pikniku Europejskim (17 – 19 maja 2002 roku).

Propozycję udziału w obchodach 10. Jubileuszu Festynu Orkiestr Dętych Blaszanych w Możejkach w dniach 30 maja - 2 czerwca 2002 roku miasto Płock otrzymało od Burmistrza Możejek – Vidmantasa Macevičiusa. Na uroczystości jubileuszowe zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich miast partnerskich Możejek. Płock reprezentowała delegacja oficjalna czterech radnych Rady Miasta Płocka oraz płocki Kwintet Dęty Blaszany „Canzona”.

W czasie V Pikniku Europejskiego (16 – 18 maja 2003 roku) Płock gościł min. także delegację oficjalną z Możejek, w skład której weszli: Algimantas Čepys – Wicemer, Jonas Bajnauskas - Wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz Darius Buta – dziennikarz gazety „Santarve”.

W dniach 6 – 7 czerwca 2003 roku na Święcie Sztuki Ludowej i Rzemiosł w Możejkach Płock reprezentowany był przez folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”. W tym wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec oraz Czech.

W sierpniu 2003 roku płoccy fotograficy wzięli udział w V Międzynarodowym Seminarium Fotografików, które odbyło się w Możejkach. W seminarium brali udział fotograficy z Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski. Program pobytu obejmował wystawy, dyskusje z autorami i wyjazdy plenerowe.NOWOPOŁOCK – REPUBLIKA BIAŁORUSI

(porozumienie o współpracy partnerskiej z 29 maja 1996 roku)
Płock nawiązał kontakt z miastem Nowopołock za pośrednictwem Ambasady RP w Mińsku. W czerwcu 1994 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Płocka wizytę w Płocku złożyła delegacja oficjalna z Nowopołocka. W wyniku tej wizyty podpisano protokół, na mocy którego strony zobowiązały się do podjęcia współpracy.

W październiku 1995 roku w Nowopołocku przebywała delegacja naszego miasta. Celem wizyty było przygotowanie projektu porozumienia o współpracy partnerskiej. Porozumienie zostało podpisane w czasie drugiej wizyty w Płocku przedstawicieli władz Nowopołocka w maju 1996 roku.

29 maja 1996 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Płockiem i Nowopołockiem.

Współpraca przebiega głównie w zakresie wymiany sportowej i kulturalnej.

Delegacja z Nowopołocka uczestniczyła w obchodach Dni Miast Partnerskich, które odbyły się w naszym mieście w dniach 13 – 15 września 1996 roku.

Płock odwiedzały również reprezentacje sportowe, które brały udział w Turniejach Skoku Wzwyż w 1998 i 1999 roku oraz reprezentacja piłkarska, która uczestniczyła w Turniejach Piłki Nożnej im. Stanisława Tymowicza.

Delegacja z Nowopołocka wzięła także udział w II Pikniku Europejskim w dniach 11 – 13 maja 2001 roku w Płocku.

W dniach 13 – 17 lipca 2001 roku na zaproszenie Aleksandra Władimirowicza Komarowa – Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Nowopołocka oraz Anatolija Anatoliewicza Zawadzkiego – Przewodniczącego Rady Miasta, do Nowopołocka wyjechali Stanisław Jakubowski - Prezydent Miasta Płocka oraz Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Delegacja złożyła oficjalną wizytę w związku z przypadającą w 2001 roku 5-tą rocznicą podpisania porozumienia o partnerstwie między naszymi miastami. Celem wizyty było zapoznanie się z miastem siostrzanym, omówienie dalszej współpracy oraz odbycie spotkań z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw NAFTAN i POLIMIR. Podczas pobytu w Republice Białorusi oficjalna delegacja odwiedziła również zabytkowe miasto Połock, zwiedziła Połocki Park Historyczny, zapoznała się z miejską bazą sportową, a także ze zdrowotno – wypoczynkowym obozem dziecięcym i bazą turystyczną Nowopołocka. Przedstawiciele obu miast omówili konkretne formy współpracy, które dotyczą wzajemnej wymiany młodzieży szkolnej podczas wakacji, nawiązania kontaktu między uczelniami wyższymi obu miast, udziału sportowej reprezentacji z Nowopołocka w 34. Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej latem 2002 roku w Płocku.

W lutym 2002 roku jednodniową oficjalną wizytę w Płocku, w celu omówienia dalszych form współpracy, złożyli Aleksandr Władimirowicz Komarow – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Nowopołocka oraz Anatolij Anatoliewicz Zawadzkij – Przewodniczący Rady Miasta Nowopołocka.

W dniach 13 - 15 marca 2002 roku Anna Kossakowska - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz Andrzej Rokicki - Przewodniczący Rady Miasta Płocka wzięli udział w spotkaniu miast - partnerów Polski i Białorusi w Brześciu. Organizatorami spotkania byli między innymi: Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód oraz Stowarzyszenie Polska - Białoruś z siedzibą w Warszawie.

Z rewizytą delegacja z Nowopołocka (Aleksandr W.Komarow - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Lidia N.Afanasjewa - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, Nikołaj S. Pilimon - dyrektor przedsiębiorstwa KORAL Sp. z o.o.) przyjechała do Płocka na IV Piknik Europejski (17 – 20 maja 2002 roku).

W dniach 29 czerwca - 3 lipca 2002 roku sportowa reprezentacja lekkoatletów (9 osób) wzięła udział 34. Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Płock 2002, które odbywały się po raz pierwszy nie tylko w Płocku, ale również w Polsce.

W dniach 30 - 31 października 2002 roku z roboczą wizytą do Płocka przybyli: Aleksandr W. Komarow - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Lidia N. Afanasjewa - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, Anatolij A. Zawadzkij - Przewodniczący Rady Miasta Nowopołocka oraz Alicja I. Doroszkiewicz - kierownik katedry języka francuskiego w Połockim Uniwersytecie Państwowym. Goście spotkali się z Prezydentem Miasta Płocka - Wojciechem Hetkowskim i Zastępcą Prezydenta - Anną Kossakowską, a także zapoznali się z działalnością nowopowstałego w Urzędzie Miasta Centrum Obsługi Inwestora. Przeprowadzona została także robocza rozmowa z Waldemarem Kujawą - ordynatorem Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Kazimierzem Mieszczyńskim - dyrektorem Szpitala Św. Trójcy w sprawie przyjęcia na dwutygodniowy staż lekarza z Nowopołocka w płockim szpitalu miejskim. Staż ten odbył się w grudniu 2002 roku.

Z kolejną wizytą do Płocka przybyła delegacja oficjalna z Nowopołocka, by wziąć udział w V Pikniku Europejskim (16 – 18 maja 2003 roku). W czasie pobytu w naszym mieście Anatolij Anatoliewicz Zawadzkij – Przewodniczący Rady Miasta Nowopołocka oraz Aleksander Dudan - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego przekazali Prezydentowi Miasta Płocka oficjalne zaproszenie na obchody 45 – lecia miasta Nowopołocka, które odbędą się w dniach 12 – 14 września 2003 roku.

W dniach 12 – 14 września 2003 roku delegacja oficjalna Miasta Płocka w składzie: Lech Latarski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, Barbara Smardzewska – Czmiel – Radna Rady Miasta Płocka oraz Marek Krysztofiak – Radny Miasta Płocka wzięli udział w uroczystych obchodach związanych ze Świętem 45 – lecia Miasta Nowopołocka.

AUXERRE – REPUBLIKA FRANCUSKA

(projekt umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, ochrony zdrowia i gospodarki, oraz działalności samorządowej podpisano w Płocku dnia 25 maja 1998 roku.

Umowę bliźniaczą pomiędzy Auxerre i Płockiem podpisano 17 czerwca 2000 roku w Auxerre i 14 października w Płocku ).
Początek współpracy partnerskiej dały kontakty z CCMY (odpowiednik Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych) w 1997 roku. Od początku przyjęcia umowy przez Radę Miasta Płocka w czerwcu 1998 roku, Mer Auxerre kilkakrotnie odwiedzał Płock uczestnicząc w spotkaniach z władzami miasta. Delegacja miasta Auxerre gościła w Płocku podczas święta miast partnerskich – 10-lecie współpracy z Darmstadt w dn. 4-6 września 1998 roku.

Dnia 27 grudnia 1998 roku Prezydent Miasta Płocka Stanisław Jakubowski spotkał się w Płocku z Merem Auxerre Jeanem Garnault.

Współpracę nawiązały Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły i Liceum la Brosse w Auxerre.

11 maja 1999 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przygotowawcze do cyklu Francusko - Polskich Spotkań Partnerstwa Lokalnego. W spotkaniu udział wzięli partnerzy z całej Polski oraz przedstawiciele władz francuskich, którzy wspólnie opracowywali program Spotkań.

W dniach 15 - 18 czerwca 2000 roku na uroczystości podpisania umowy bliźniaczej pomiędzy Auxerre i Płockiem we Francji przebywała delegacja w składzie: S. Jakubowski, K. Kania, L. Majewski, A. Rokicki oraz B. Szurgocińska. Nasze miasto reprezentował również Zespół Pieśni i Tańca “Wisła” popularyzując polską kulturę poprzez regionalne tańce, muzykę i śpiew.

Od 13 do 16 października 2000 roku w uroczystościach związanych z podpisaniem umowy partnerskiej w Płocku wzięła udział delegacja z Auxerre (Mer Jean Garnault z żoną Marią, Przewodniczący Komitetu ds. partnerstwa Jean A. Jolliet z żoną, Antoine Donat z żoną, Sylvain Girard z żoną, Micheline Berger - koordynator wymiany partnerskiej, R. Roussel – dyrektor szkoły R. Chabonnier oraz zespół muzyki klasycznej Dans le Vent).

W dniach od 07 do 14 kwietnia 2001 roku w Płocku gościła grupa młodzieży Lycee de La Brosse (18 uczniów i 2 opiekunów). Podczas pobytu w Polsce uczniowie zwiedzili płockie placówki kulturalne (Muzeum Mazowieckie, Katedrę), firmy (browar w Sierpcu, hipermarket Auchan) i gospodarstwa rolne. W Ratuszu młodzież przyjął Wiceprezydent Miasta Płocka Z. Buraczyński. Młodzi Francuzi zwiedzili też Warszawę, Toruń, Oporów i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Płock uczestniczył w tradycyjnych Targach Auxerre w dniach 23 - 29 maja 2002 roku. Na targach znajdowało się stoisko naszego miasta, na którym rozdawano ulotki i broszury promocyjne oraz wyroby rękodzieła ludowego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze specjałami kuchni polskiej przygotowane przez p. Halinę Woźniak (z Darmstadt). Oprawę muzyczną zapewniła Płocka Kapela Podwórkowa. Oficjalnie miasto reprezentowali: Z. Buraczyński – Wiceprezydent Miasta Płocka, G. Lichomski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i V. Góralska - Przewodnicząca Stowarzyszenia Miast Siostrzanych. Tłumaczem była Anna Ciecierska. Stoiskiem opiekowała się M. Białecka - z-ca naczelnika Wydziału Promocji i Informacji UMP oraz uczennica LO im. Wł. Jagiełły - Aleksandra Kudła.

W roku 2002 (7-13 maja) delegacja z Płocka w składzie: A. Rokicki – Przewodniczący Rady Miasta Płocka, G. Lichomski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka, W. Duszyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka, V. Góralska – Przewodnicząca Komitetu Miast Siostrzanych wzięła udział w Targach Auxerrexpo. Zwiedzających zabawiała Płocka Kapela Podwórkowa.

19 - 26 maja 2002 roku - udział zespołów muzycznych (Meduza, Farben Lehre i Wisła) oraz przedstawiciela Miasta Płocka - p. M. Lewandowskiej w Święcie Muzyki w Auxerre.

30 maja - 3 czerwca 2002 roku - udział malarki Marii Wojnarowskiej w wystawie malarskiej podczas Festiwalu Miejskiego w Auxerre.

29 czerwca - 3 lipca 2002 roku - udział sportowców oraz przedstawiciela miasta Pierre’a Guillermin w 34. Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych Płock 2002.

W dniach 6-19 października 2002 roku do Auxerre wyjechała grupa uczniów z LO im. Wł. Jagiełły oraz 3 uczennice szkoły plastycznej, które prezentowały tam swoje prace.

Podczas V Pikniku Europejskiego (16 – 18 maja 2003 roku) Płock gościł zespół HOMAGASSEY – grupę muzyków z Auxerre pasjonujących się bardzo różnymi rodzajami muzyki. Grupa ta stara się tworzyć muzykę na pograniczu jazz’u, rock’a i muzyki progresywnej.

Ponadto w 2003 roku miała miejsce wymiana młodzieży. W kwietniu młodzież z Liceum La Brosse gościła w Płocku, natomiast w październiku młodzież z Liceum im. Władysława Jagiełły była w Auxerre.

LOZNICA – SERBIA I CZARNOGÓRA

(porozumienie o partnerskiej współpracy z 23 września 1972 roku, reaktywowanie umowy o współpracy – 13 maja 2001 roku)
Początek wzajemnych kontaktów Płocka i Loznicy datuje się na 1968 rok, kiedy to na znak przyszłego porozumienia partnerskiego nadano Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku imię Vuka Karadžića – znanego etnografa, językoznawcy i historyka serbskiego. Natomiast siedem lat później Szkole Podstawowej w serbskiej miejscowości Lipnički Šor nadano imię polskiego poety Władysława Broniewskiego (obecnie szkoła ta nosi imię innego patrona).

Oficjalne porozumienie o współpracy partnerskiej podpisano 23 września 1972 roku. Na przestrzeni dziesięcioleci podpisanych zostało szereg podobnych porozumień. Oryginalne dokumenty w polskiej i w serbskiej wersji językowej, obrazujące przebieg i rozwój wzajemnych stosunków, znajdują się w archiwum Oddziału Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Płocka.

Istniejąca od 1968 roku współpraca partnerska przybrała z biegiem lat konkretne formy wymiany doświadczeń, które służyły interesom obydwu miast. Zakładano, iż miasta będą ze sobą współpracować w dziedzinach kultury, oświaty, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, w oparciu o działalność istniejących w Płocku i Loznicy placówek kulturalnych. Wiązało się to z wymianą grup młodzieży, zespołów tanecznych oraz z nauką języków. Za pośrednictwem zaś delegacji oficjalnych i grup roboczych, miała miejsce wymiana doświadczeń w następujących dziedzinach: zarządzania zasobami komunalnymi, ochrony środowiska naturalnego, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej, wykorzystania zasobów i energii, planowania i zagospodarowywania przestrzennego, architektury i urbanistyki, a także ochrony zabytków.

Od 1972 roku, sukcesywnie, z zamiarem rozszerzania wzajemnej współpracy o nowe dziedziny życia społeczno – gospodarczego, podpisywane były dalsze umowy na kolejne lata: 1977 – 1980, 1982 – 1985, 1983 – 1985, 1986 – 1990.

Do 1989 roku współpraca rozwijała się owocnie. W związku z wojną na Bałkanach przez ok. 10 lat nie dochodziło do wzajemnej wymiany młodzieży pomiędzy szkołą Nr 1 i jej odpowiednikiem w Loznicy.

We wrześniu 1997 roku delegacja z Miasta Płocka odwiedziła Miasto Loznica z okazji regionalnego święta związanego z osobą Vuka Karadžića i z rocznicą wyzwolenia Loznicy. Do spotkania doszło za pośrednictwem Ambasadora ówczesnej Federalnej Republiki Jugosławii po jego uprzedniej wizycie w Płocku.

Efektem wizyty w Loznicy było przygotowanie projektu porozumienia, które jednak ze względu na sytuację polityczną w Jugosławii nie zostało zaakceptowane przez Zarząd Miasta Płocka.

Ponowne próby nawiązania kontaktów z Loznicą Płock rozpoczął jesienią 2000 roku. Prezydent Miasta Płocka, pismem z dnia 28 września 2000r. w sprawie reaktywowania współpracy partnerskiej, wystosowanym do Ambasadora Federalnej Republiki Jugosławii, zainicjował kolejny etap we wzajemnych stosunkach. Dwa miesiące później Prezydent Miasta Płocka otrzymał list od Prezydenta Loznicy, w którym opisana była bardzo trudna sytuacja ekonomiczna miasta i ciężkie warunki socjalne jego mieszkańców. Prezydent Loznicy zwrócił również uwagę na fakt, iż w wyniku wielkiego kryzysu politycznego i ekonomicznego na terenie całej byłej Jugosławii, w ciągu ostatnich 10 lat zasoby naturalne i gospodarcze zostały wyczerpane, a ludność Loznicy doprowadzona była do granic ubóstwa i głodu.

Dramatyczny apel o pomoc, skierowany do władz miasta, uruchomił w Płocku lawinę przygotowań do zorganizowania pomocy humanitarnej dla partnerskiej Loznicy. Akcję tę zainicjował Prezydent Płocka, koordynacją działań zajął się Urząd Miasta Płocka. Do akcji przyłączył się Polski Czerwony Krzyż, lokalne media, a także przedsiębiorstwa i instytucje, do których Prezydent Miasta Płocka przesłał stosowne pisma z prośbą o wsparcie dla Loznicy. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W przeciągu miesiąca Miasto Płock zebrało ok. 2,5 tony darów w postaci odzieży, penicyliny, igieł jednorazowych, agregatów prądotwórczych i koców; wszystko o wartości ok. 150 tys. zł. Dary te, przekazane przez przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka w lutym 2001 roku przyjął, w imieniu miasta Loznicy, Prezydent Slobodan Kaitović.

Z okazji III Pikniku Europejskiego (11- 13 maja 2001 roku), poświęconego kulturze bałkańskiej, Płock gościł między innymi także władze serbskiego miasta w składzie: Slobodan Kaitović - Prezydent Miasta Loznicy, Mihajo Purić - Wiceprezydent Miasta Loznicy, Slobodan Krstić - Dyrektor Wspólnoty „Vuk Karadžić”, Milutin Mićić - Poseł Jugosławii, Dragan Baćić - Członek Zarządu Miasta, Zoran Jović - Dyrektor Szpitala Miejskiego, Radovan Rakić - Dyrektor Apteki Miejskiej oraz Izabela Farkić - tłumacz. Podczas Pikniku występował między innymi także zespół pieśni i tańca „Vuk Karadžić, który zaprezentował płocczanom prawdziwy folklor bałkański. Także w czasie III Pikniku Europejskiego w dniu 13 maja 2002 roku uroczyście reaktywowano umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy Płockiem i Loznicą.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki we współpracy z Urzędem Miasta Płocka zorganizował Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne “Pogranicza”, do udziału w których zaproszone zostały wszystkie miasta partnerskie, w tym także Loznica. Warsztaty odbywały się w dniach 17 - 23 czerwca i 25 - 29 lipca 2001 roku. Wówczas w Płocku gościł zespół folklorystyczny “Vuk Karadžić”, a także grupa serbskich aktorów, plastyków i fotografików.

W dniach 20 -26 sierpnia 2001 roku do Loznicy wyjechała oficjalna delegacja na czele z Prezydentem Miasta Płocka oraz Przewodniczącym Rady Miasta z zamiarem przekazania kolejnych darów, a także podpisania umowy o reaktywowaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Płockiem i Loznicą.

W dniach 9 - 17 września 2001 roku płocki Zespół Pieśni i Tańca ”Wisła” wyjechał do Loznicy na coroczne obchody Dni Vuka Karadžića.

Delegacja oficjalna Loznicy, zespół Karadžić oraz kucharze z Loznicy gościli w Płocku w dniach 16 – 20 maja 2002 roku podczas IV Pikniku Europejskiego. Ogromne zainteresowanie płocczan wzbudziła degustacja potraw kuchni serbskiej na Starym Rynku.

Już po raz trzeci Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, przy współudziale Urzędu Miasta Płocka, zorganizował Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „Pogranicza”, do udziału w których zaproszone zostały wszystkie miasta partnerskie. Pierwsza część Warsztatów, odbywająca się w dniach 17 - 23 czerwca 2002 roku, poświęcona była regionalnej kulturze i folklorowi. Do Płocka przybył folklorystyczny zespół weteranów Kulturnog Umetničkog Društva „Karadžić” z Loznicy. W drugiej części Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych, które odbywały się w dniach 22 - 28 lipca, wzięli udział przedstawiciele tzw.: sztuk najnowszych: teatru, filmu, fotografii, plastyki. W Płocku dwukrotnie w tym czasie w ramach festiwalu pokazów teatrów ulicznych wystąpił teatr Kulturnog Umetničkog Društva „Karadžić”.

W dniach 29 czerwca - 3 lipca 2002 roku w Płocku odbywały się 34. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, w których udział wzięła m.in. sportowa reprezentacja lekkoatletów z Loznicy (22 osoby).

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Loznicy Slobodana Kaitovića na 68. obchody Dni Vuka Karadžića pod nazwą Vukov Sabor w dniach 10 - 17 września 2002 roku wyjechała delegacja miasta Płocka wraz z grupą przedstawicieli lokalnych mediów w celu nawiązania wzajemnych zawodowych kontaktów z dziennikarzami z Loznicy.

W dniach 16 – 19 maja 2003 roku w Płocku odbył się V Piknik Europejski. Wśród zaproszonych gości była również delegacja z Loznicy z Przewodniczącym Zarządu Miasta Loznicy Draganem Pajićem i Vladimirem Andrićem – Zastępcą Prezydenta. W skład delegacji weszli również przedstawiciele zespołu folklorystycznego „Karadžić” oraz restaurator Mihajlo Baštovamović reprezentujący specjały kuchni serbskiej.

Prezydent Miasta Loznicy Slobodan Kaitović wystosował zaproszenie do Prezydenta Miasta Płocka do złożenia wizyty w Loznicy (16 czerwca 2003 roku) w celu odebrania znaczącego miejskiego dyplomu uznania Povelje z okazji 35 – lecia bardzo wyjątkowej i znaczącej współpracy pomiędzy naszymi miastami. W imieniu Prezydenta Miasta Płocka dyplom uznania odebrali Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz Ewa Adasiewicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Strony zobowiązały się do przedstawienia sobie listy dziedzin, w których współpraca może być nawiązana i zacieśniona w takim terminie, by koszty z tym związane, zostały ujęte w budżetach miast na rok 2004. Delegacja złożyła wizytę w Szpitalu Miejskim, gdzie przedstawiono zasady finansowania placówki, jej funkcjonowania oraz pokazano najciekawsze oddziały.

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość