Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku Szkolny Zestaw Programów Nauczania – rok szkolny 2014/2015Pobieranie 103.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar103.51 Kb.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Szkolny Zestaw Programów Nauczania – rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Nr

Nr dopuszczenia

Tytuł programu

Autor

Klasa

1A/O

-----------

„Odkrywamy na nowo”. Język polski. Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Aleksandra Adamiak

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia tel. (058) 679 00 00,

1 - 3

2A/O

------------

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum.

Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09

1 - 3

3A/O

----------

„Poznać przeszłość. Wiek XX.” Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1 - 2

4A/O

--------------------

Program nauczania w ZSZ.

Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej I - III.Alicja Cewe, Halina Nahorska
Alina Magryś-Walczak

Firma wydawnicza PODKOWA
80-422 Gdańsk 22
skr. pocztowa 18
tel./fax (58) 520 87 45

1 - 3

5A/O

---------------

„Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

6A/O

----------------------

Program nauczania geografii w zakresach podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

3

25A/O

----------------------

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski


Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

2

8A/O

---------------------

„Odkrywamy na nowo”. Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Anna Nowak-Kowal

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia,
tel./fax (058) 679 00 00,

1

9A/O

---------------------

Program nauczania. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

MIGRA Sp. z o.o.
Skr. poczt. 8
53-350 Wrocław 15

faks 71 311 90 011

10A/O

-----------

Program nauczania fizycznego. Zdrowie, sport, rekreacja.

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09

1 - 3

11/O

AZ-5-01/1

Z Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

1 - 3

19A/O

--------------

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

20A/O

--------------------

„BIOLOGIA NA CZASIE”

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.Marek Kaczmarzyk

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

2

16A/O

-----------

„W centrum uwagi”. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Mariusz Menz

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

3
TECHNIKUM

12/O

DKOS-5002-53/07

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska
Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon"
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel/fax 058 679 00 00

4

12A/O

-----------

„Odkrywamy na nowo”. Język polski. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Ewa Dunaj, Bogna Zagórska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

1-3

13/O


DKOS-4015-118/02

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego - kurs początkowy lub jako drugiego języka obcego - kurs kontynuacyjny. Program B.

Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 
ul. Wołodyjowskiego 46, 02-724 Warszawa, 
tel./fax (022) 853 75 00, 853 82 00,

4

13A/O

----------------

Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny.


Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 
ul. Wołodyjowskiego 46, 02-724 Warszawa, 
tel./fax (022) 853 75 00, 853 82 00

1-3

14/O


DKOS-4015-119/02

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym.


Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik, Urszula Tworek, Maria Zagórna
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09

4

2A/O

------------

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum.

Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek,
Zofia Wąsik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09

1-3

15/O


DKOS-4015-90/02

Historia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
ul. Dębogórska 44-46, 84-230 Rumia, 
tel./fax (058) 679 53 53, 4

3A/O

----------

„Poznać przeszłość. Wiek XX.” Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

16A/O

-----------

„W centrum uwagi”. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Mariusz Menz

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

17/O

DKOS-5002-80/07

Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

Piotr Grabowski 
Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

4

17A/O

-------------------

Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczak

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09

1-3

18/O

DKOS-4015-101/02

Program nauczania fizyki i astronomii w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, w liceum profilowanym i w technikum, w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym.

Anna Kaczorowska 
ŻAK Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej 
ul. Lirowa 27, 02-387 Warszawa, 
tel. (022) 882-06-30, fax 882-06-42

4

5A/O

---------------

„Odkryć fizykę”. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

24A/O

------------------

„Ciekawi świata”. Fizyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Ewa Przysiecka

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia,
tel./fax (058) 679 00 00,

2-3

19A/O

--------------

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

20A/O
„BIOLOGIA NA CZASIE”

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.Marek Kaczmarzyk

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

2

6A/O

----------------------

Program nauczania geografii w zakresach podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

22A/O

-----------------------

Spotkanie z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1

9A/O

---------------------

Program nauczania. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

MIGRA Sp. z o.o.
Skr. poczt. 8
53-350 Wrocław 15

faks 71 311 90 011

10/O

DKW-4014-88/01

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09
e-mail: wsip@wsip.com.pl

4

10A/O

-----------

Program nauczania fizycznego. Zdrowie, sport, rekreacja.

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09

1-3

25/O

DKOS-5002-19/07

Przedsiębiorczość bez tajemnic. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości na poziomie: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie podstawowym - na podbudowie programowej gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum - kształcenie ogólne - na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09
e-mail: wsip@wsip.com.pl

4

25A/O

-----------------

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski


Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

1-2

8A/O

---------------------

„Odkrywamy na nowo”. Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Anna Nowak-Kowal

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia,
tel./fax (058) 679 00 00,

1

27/O

AZ-6-01/10

Świadek Chrystusa

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

1-4

26A/O

---------------------

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok.

Liceum ogólnokształcące i technikumKatarzyna Panimasz

Wyd. NOWAE RA3 - 4


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Nr

Symbol cyfrowy zawodu

Zawód

Nazwa programu lub numer programu

Klasa

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

1B/Z

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.

1 - 2

1A/Z

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.

3

2A/Z

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych

3

2B/Z

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych

1 - 2

TECHNIKUM

3A/Z

311504

Technik mechanik

Program nauczania dla zawodu technik mechanik

2-3

4/Z

311[07]

Technik elektronik

2105 /T-5,T-3,SP/MEN/

1997.05.124

4A/Z

311408

Technik elektronik

Program nauczania dla zawodu technik elektronik

1-3

5/Z

311[08]

Technik elektryk

2106 /T-5,T-3,SP/MEN/ 1997.07.16

4

5A/Z

311303

Technik elektryk

Program nauczania dla zawodu technik elektryk

1-3

6/Z

311[50]

Technik mechatronik

311[50] / T-4,TU,SP/ MEiN/ 2006.03.15


4

6A/Z

311410

Technik mechatronik

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik

2-3

6B/Z

311410

Technik mechatronik

Program nauczania dla zawodu technik mechatronik

1

7/Z

311[52]

Technik pojazdów samochodowych

311[52] /T,TU,SP/MEN/

2007.07.184

7A/Z

311513

Technik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych

2 - 3

7B/Z

311513

Technik pojazdów samochodowych

Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych

1

: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy