Strona główna

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu


Pobieranie 37.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.35 Kb.Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

64-300 Nowy Tomyśl, os. Północ 37

tel. (61) 4422 288 fax. (61) 4422 288
Dzienniczek praktyki zawodowej

dla zawodu technik ……………


 1. Zapisy w dzienniczku praktyki zawodowej powinny mieć formę sprawozdania
  z obserwowanych i wykonywanych czynności.
 1. Analiza zapisów w dzienniczku praktyki zawodowej jest jednym z kryteriów oceny praktyki zawodowej, której dokonuje zakładowy opiekun praktyki.
 1. Dzienniczek praktyki zawodowej składa się z trzech zasadniczych części, tj.:

– strony tytułowej,

      – stron środkowych,

      – strony ostatniej.

      Stronę tytułową oraz ostatnią dzienniczka praktyk uczniowie przygotowują pod

kierunkiem szkolnego opiekuna praktyki. Strony środkowe przeznaczone są na

dokumentowanie przebiegu praktyki w kolejnych dniach.


 

Wzór strony tytułowej dzienniczka praktyki

.................................

(pieczątka szkoły)
DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

rok szkolny ...........................


....................................................................................................................................

(nazwisko i imię)


....................................................................................................................................

(klasa i typ szkoły)


....................................................................................................................................

(zawód)
....................................................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)
....................................................................................................................................

(adres zakładu pracy)


....................................................................................................................................

(czas trwania praktyki)


.......................................................................... ..........................................................

(nazwisko i imię szkolnego opiekuna praktyki) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)Wzór stron środkowych dzienniczka praktyki


Data . .. ………………………………………………


Miejsce praktyki …………………………………………………

Sprawozdanie z obserwowanych i wykonywanych czynności

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

…...........................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Wzór ostatniej strony dzienniczka praktykiOpinia o pracy i postępach ucznia*)

Ocena praktyki

.........................

(słownie)
. ………......................................................

                                             (pieczątka i podpis zakładowego

opiekuna praktyki)
*) Wypełnia zakładowy opiekun praktykanta

Oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny

Przykład wypełnienia strony tytułowej dzienniczka praktyki

.................................

(pieczątka szkoły)
DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

rok szkolny 2014/2015


.....................................................Joanna Xxx.........................................................

(nazwisko i imię)


...........................................III TL, Technikum...................................................

(klasa i typ szkoły)


........................................ technik logistyk....................................................

(zawód)
……….. Firma Spedycyjny „Albatros” sp. z o.o.

(nazwa zakładu pracy)
ul. Lutowa 12, 64-300 Nowy Tomyśl

(adres zakładu pracy)


...................................04.05.2015 r. – 29.05.2015 ...........................

(czas trwania praktyki)


…….. Joanna XXX........................ ...........................................................

(nazwisko i imię szkolnego opiekuna praktyki) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Przykład wypełniania stron środkowych dzienniczka praktyki


Data: 29.05.2015 r.
Miejsce praktyki: Firma Spedycyjny „Albatros” sp. z o.o.

Sprawozdanie z obserwowanych i wykonywanych czynnościZapoznanie z Regulaminem Pracy Firma Spedycyjny „Albatros” sp. z o.o.

Regulamin pracy określa porządek wewnętrzny w Firmie „Albatros”,
a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Obowiązuje


wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko
i wymiar czasu pracy. W Regulaminie wyodrębniono następujące


części:

 • PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY

 • CZAS PRACY

 • KARY PORZĄDKOWE

 • OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

 • URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA OD PRACY

 • WYPŁATA WYNAGRODZENIA

 • PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWEPrzykład wypełnienia ostatniej strony dzienniczka praktykiOpinia o pracy i postępach ucznia*)
Uczennica Joanna Xxx odbywała praktykę zawodową w naszej jednostce w okresie od 04.05.2015 r. do 29.05.2015 r. Zgodnie z programem praktyki uczennica zapoznała się z organizacją pracy oraz z regulaminami obowiązującymi w jednostce, z organizacją i przepływem towarów, ze sporządzaniem dokumentacji dotyczącej transportu, spedycji i magazynowania…
Joanna Xxx z dużym zaangażowaniem wykonywała powierzone zadania.
Uczennica jest osobą punktualną oraz sumienną. Ponadto odznaczała się wysoką kulturą osobistą orazOcena praktyki

..... bardzo dobry.......

(słownie)
. ......................................................

                                             (pieczątka i podpis zakładowego

opiekuna praktyki)
*) Wypełnia zakładowy opiekun praktykanta

Oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,niedostateczny


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość