Strona główna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte


Pobieranie 54.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar54.66 Kb.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

F i l i a w R a c i b o r z u Ul. Słowackiego 55

Tel/fax 032 419 00 02 e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborzMETODY AKTYWIZUJĄCE W EDUKACJI

METODA PROJEKTÓW
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. - 267 s. Dla nauczycieli, rodziców, studentów pedagogiki

 2. Edukacja do współbycia i współdziałania / Gabriela Kapica
  Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. - s. 151; sygn. 53333


 3. Edukacja przez dramę / Pankowska Krystyna. – Warszawa : WSiP, 1997. – 118 s. sygn. 45430

 4. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 131 s.; sygn. 52421, 52508

 5. Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia / pod red. Jana Grzesiaka Kalisz, Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 421 s.; sygn. 54968

 6. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących t.1-2 / Brudnik Edyta, Moszyńska Anna, Owczarska Beata :. – Kielce : Zakł. Wydaw. SFS, 2000. – 281 s. sygn. 46497, 46498

 7. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2010. - 410 s sygn. 53270

 8. Jak aktywizować uczniów : “burza mózgów” i inne techniki w edukacji / Rau Krystyna, Ziętkiewicz Ewa. – Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000. – 93 s. sygn.45829

 9. Jak uczyć lepiej ? : czyli refleksyjny praktyk w działaniu / Taraszkiewicz Małgorzata .– Warszawa : Wydaw. CODN, 1999 sygn. 46499, 48922

 10. Jak wdrażać metodę projektów ? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum szkoły zawodowej / Mikina Agnieszka, Bożena Zając.-Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , 2006  sygn. 47358

 11. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Kubiczek, Bożena.- Opole : Wydawnictwo Nowik , 2005 sygn. 47314, 53965

 12. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Szymański Mirosław S.– Warszawa : : Wydaw. Akadem “Żak”, 2000. – 145 s. sygn. 45411

 13. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Wójcicka, Maria.- Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.- 2004, 88 s. sygn. 46535 , 51807

 14. Lekcje czytania świata z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania : II klasa gimnazjum / Teresa Kosyra - Cieślak Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. - 143,[1] s. ; sygn. 45481

 15. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając
  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2012. sygn.54850


 16. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec - Knaś
  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. – 102 sygn. 53794


 17. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik / Urszula Kierczak Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.sygn. 54560

 18. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek
  Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009. - 156 s. ; 24 cm sygn. 53965


 19. Podstawa programowa : Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina
  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. - s. 92 sygn. 53298, 53299


 20. Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011. - 126 s. : il. ; 24 cm sygn 54349

 21. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009. - 144 s. ; sygn.54350

 22. Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli O sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii / Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008.; sygn.54868

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Aktywizowanie uczniów na lekcjach / Sieradzka Agnieszka // Nowa Szkoła.-2004, nr 9, s.27

 2. Aktywizujące metody nauczania w pracy bibliotekarza / Kamila Dudek // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 2, s. 33-35

 3. Aktywne metody w nauczaniu / Uchto Beata // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 6, s.23-26

 4. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektu /Cudzik  Edyta //Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 74-87 

 5. Biblioteka - szkolne centrum projektów kulturalnych / Andrzej Szewczyk // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 6-9

 6. Czy dzieci można nauczyć wszystkiego? : aktywizujące metody w nauczaniu / Luśtyk Jolanta // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s.19-20

 7. Czy metody aktywizujące upowszechniły się w praktyce szkolnej ? ( Raport z badań ) / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 91-103

 8. Czym jest metoda projektów? / Wyszyńska K // Życie Szkoły.-2001, nr 9, s.549-552

 9. Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące na lekcjach?/ Liszka Honorata // Wszystko dla szkoły.- 2004, nr 12, s.1-2

 10. Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi? / Piwko Krystyna // Lider.- 2008, nr 2, s.17

 11. Edukacja medialna metodą projektu / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 73-85

 12. Gra w uczenie się czyli metoda projektu w praktyce szkolnej / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 12, s. 26-29

 13. Gry dydaktyczne / Gawrecki Lechosław // Nowa Szkoła. – 1992, nr 7, s. 398-403

 14. Jak motywować uczniów do różnych form aktywności? / Kurcz A. // Wychowawca.- 2003, nr 2, s.12-13

 15. Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu ? / Karasowska  Aleksandra / /Remedium. - 2008, nr 12, s. 8-9 

 16. Kalendarz jednego drzewa. Metoda projektu/ Depta Agnieszka // Życie szkoły.- 2005, nr 9, s.19-28

 17. Konstruktywistyczna strategia aktywizowania uczniów / Zbróg  Zuzanna // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 33-40

 18.  Metoda projektu / Błażejewska Halina // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 12

 19. Metoda projektu/ Wesołowska Renata // Wszystko dla szkoły.- 2005, nr 9, s.18-19

 20. Metoda projektów a zachowania dzieci biernych / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 4-9

 21. Metoda projektów badawczych / Magdalena Milczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 30-35

 22. Metoda projektowa - podstawa efektywnej edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 8, s. 52-54

 23. Metoda projektów w procesie dydaktyczno-wychowawczym gimnazjum ( na przykładzie zajęć wychowania fizycznego) / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co dzień. - 2012, nr 3, s. I-I

 24. Metody aktywizujące / Mariola Łaguna // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 5-8

 25. Metody aktywizujące / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła . - 2001, nr 6, s. 25

 26. Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia / Zofia Kubińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 17-20

 27. Metody aktywizujące myślenie i działanie uczniów podczas lekcji / Sokołowska Krystyna // Życie Szkoły. – 1998, nr 10, s.605-607

 28. Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 20-21

 29. Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami / Drwalewska-Biesiada Teresa // Wychowawca.- 2005, nr 9, s.18-19

 30. Metody aktywizujace. Szkoleniowa rada pedagogiczna / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 12-13

 31. Metody aktywne czy aktywizujące? / Kania J // Nowa Szkoła.- 2002, nr 3, s.62

 32. Metody aktywne - szansą dla edukacji / Elżbieta Wieczór // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s. 35-39

 33. Metody aktywne w nauczaniu / Rewizorska E // Nowa Szkoła.- 2001, nr 0, s.52-53

 34. Metody aktywne – szansą dla edukacji / Wieczór Elżbieta // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9-10, s.35-39

 35. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska - Jarmoc // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 3-11

 36. Nauczanie aktywizujące /Szpulak Grażyna //Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 9, s.3-4

 37. O teorii projektów praktycznie / Wal I / Nowe w szkole.- 2004, nr 1, s.19-21

 38. Postawa twórcza w nauczaniu /Bernacka Ryszarda // Remedium.-2007, nr 5, s.24

 39. Projekt jako metoda nauczania/ Belcar B // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 3, s.24-25

 40. Projekt jako metoda aktywizująca / Grabowska  Dorota // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9 

 41. Przeciwdziałanie przemocy i agresji – metoda projektu / Fatyga-Fijołek E / Język polski w gimnazjum.- 2003/04, nr 1, s.103-105

 42. Przeprowadzajmy lekcje metodą projektu / Tomczyk - Gąstoł Izabela // Nowa Szkoła.- 2004, nr 9, s.60-61

 43. Przykłady metod aktywizujących / Agata Jacewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 24-28

 44. Realizacja ścieżek metodą projektów Chmielniak Joanna / Nowa Szkoła.- 2003, nr 4, s.45-48

 45. Stara dobra metoda projektów / Klasińska Barbara // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 5, s.8-11

 46. Skuteczność nauczania metodą “burzy mózgów” / Jędrzejewska Anna // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1983, nr 2, s.90-98

 47. Sytuacje zadaniowe/ Dudzińska Bogumiła // Nowa Szkoła. – 2000, nr 6, s.41-46

 48. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87

 49. Śliwa Ewa Projekt jako metoda nauczania // Wychowanie Techniczne w szkole.-2004, nr 5, s.26-27

 50. Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej Bryła Ryszard // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 103-110

 51. Zarządzanie metoda projektów/ Dzierzgowska  Irena //Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. I-VIII 

 52. Zróbmy to wspólnie, czyli aktywne metody pracy / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 42-44


ZASTOSOWANIE METOD AKTYWIZUJĄCYCH i METODY PROJEKTU W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH

BIOLOGIA, PRZYRODA

 1. Aktywizacja uczniów w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej / Góral Lidia // Wychowanie na co dzień.- 2005, nr 1-2, s.VII –VIII

 2. Chrońmy Bałtyk : scenariusz warsztatów / Lis - Łubkowska Krystyna, Jaromi- Wolniakowska Grażyna // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s.195-197

 3. Drama na lekcjach przyrody / Grygier Urszula // Biologia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 180-182

 4. Jak realizować projekty w szkole o czym szumią cisy w Wierzchlesie : projekt dla klasy VI / Metkowska Jolanta // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s.46-49

 5. Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów / Ranoszek Ewa // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 200-202

 6. Metoda projektów : (w nauczaniu przyrody)/ Wołoszyn-Korczyk Agnieszka // Nowa Szkoła. – 2000, nr 6, s. 31-34

 7. Metody aktywizujące. Szkoleniowa rada pedagogiczna /Ratyńska-Olechnowska  Krystyna // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 12-13 

 8. Metody aktywizujące proces nauczania biologii / Senderowska Grażyna // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s.212-216

 9. Recepta na zdrowie, ruch, zdrowe odżywianie i czyste środowisko (zajęcia realizowane metodą projektów) / Pawlak M // Edukacja.- 2001, nr 4, s.29-31

 10. Szkolny sejmik ekologiczny w nauczaniu przyrody / Panczykowski Maciej // Biologia w Szkole. – 2000, nr 5, s.282

 11. Zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach przyrody / Kubik Barbara // Częstochowski Biuletyn Oświatowy.- 2005, nr 2, s.67-68

 12. Zastosowania map poznawczych w nauczaniu biologii / Leśniewska Małgorzata, Leśniewski Piotr, Szybiak Krystyna // Biologia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 175-179

CHEMIA

 1. Aktywizujące metody nauczania / Bielecka Halina, Wawrzyniak-Kulczyk Maria // Chemia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 102-108; nr 5, s.246-250

 2. Metody aktywizowania uczniów / Noskowska Małgorzata // Chemia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 22 – 28

 3. Nauczanie zagadnień ochrony środowiska metodą projektów / Baukrowicz Małgorzata // Chemia w Szkole. – 1997, nr 3, s.183-187

 4. Sole wokół nas - scenariusz lekcji metodą projektu / Sawicka Wiesława // Chemia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 205-206

FIZYKA

 1. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Klisowska Małgorzata // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 1. s.33-37

 2. Wykorzystanie metody projektów w konkursie fizycznym / Kuropatwińska Zofia // Fizyka w Szkole. – 1999, nr 3, s.175-177

HISTORIA

 1. Aktywne metody nauczania na lekcjach historii – scenariusze zajęć w gimnazjum /Dorosz Katarzyna // Wiadomości Historyczne.- 2001, nr 4, s.239-243

 2. Lekcje historii metodą projektu / Izabela Tomczyk-Gąstoł // Nowe w szkole.- 2004, nr 1, s.12-13

 3. Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie // Wiadomości Historyczne.- 2002, nr 2, s.109-111

 4. Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich / A. Zellma // Wychowanie na co dzień.-2002, nr 2-3, s.5-9

GEOGRAFIA

 1. Metody aktywizujące na lekcji geografii / Musiał Stefania // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 247-249

 2. Międzyprzedmiotowy projekt “Kontynenty” : wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu / Perlak Maria // Geografia w Szkole. – 2001. nr 3, s.1645-169

 3. Poznajemy piękno polskich krajobrazów : szkolne czasopisma geograficzne jako przykład projektu edukacyjnego / Fosiewicz Maria // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 12, s.8-9

 4. Przestrzenne zagospodarowanie Regionu Świętokrzyskiego – propozycja lekcji z zastosowaniem gry planistycznej / Wójtowicz Bożena, Sobczak Janusz // Geografia w Szkole. – 1999, nr 3, s. 151-153

JĘZYK POLSKI

 1. Kogo aktywizują metody aktywne? ( z praktyki szkolnej nauczyciela-polonisty) // Nowa Szkoła.- 2006, nr 4, s.29-32

 2. Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / A. Chomiuk // Język polski w gimnazjum.- 2003/04, nr 1, s. 21-28

 3. Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego/ Krawczuk K. // Język Polski w Gimnazjum.-2001/02, nr 3, s.44-49

 4. Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Język polski w gimnazjum 2000/01, nr 4, s. 76-79

 5. Metody aktywizujące w omawianiu lektur / Urszula Cebula // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s. 15

 6. „Nowa fala” w polonistyce szkolnej / Sienko M. // Polonistyka.- 2003, nr 4, s.207-211

JĘZYKI OBCE

 1. Austria coraz bardziej nam bliska. Zajęcia metodą projektu / Czarnota Agnieszka // Języki obce w szkole.- 2005, nr 2, s.99-102

 2. Dlaczego warto pracować metodą projektu / Krawiec Joanna // Języki Obce w Szkole.- 2005, nr 2, s.97-99

 3. Elementy zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci. Gry leksykalne. Cz. 1- 4/ Lipska Agnieszka // Języki Obce w Szkole. – 1996, nr 4, s. 332-337 ; nr 5, s. 433-435 ; 1997, nr 1, s. 44-47 ; nr 2, s. 131-135 ;

 4. Elementy zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci : twórczość i zaangażowanie uczniów na lekcji języka obcego / Lipska Agnieszka // Języki Obce w Szkole. – 1997, nr 3, s. 228-232

 5. Gry i zabawy na lekcjach języka rosyjskiego. Cz. 1-2 / Golec Ryszard // Języki Obce w Szkole. – 1996, nr 4, s. 340-343; nr 5, s. 438-442

 6. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych : propozycja zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym /Lenarcik Grażyna // Wszystko dla Szkoły. – 1999, nr 12, s. 13-14

 7. Gry komunikacyjne. Cz. 1-2 / Lipska Agnieszka // Języki Obce w Szkole. – 1998, nr 1, s. 27-29; nr 2, s. 137-140

 8. Gry syntaktyczne w nauczaniu języka obcego. Cz. 1-2Lipska Agnieszka : // Języki Obce w Szkole. – 1997, nr 4, s. 342-345; nr 5, s. 422-423

 9. Gry i zabawy na lekcji języka obcego / Łaskowska Hanna, Senda Anna // Języki Obce w Szkole. – 1999, nr 2, s. 135-138

 10. Języki otwierają drzwi – do przyjaźni, wiedzy, świata – Języki drogą ku przyszłości /Szaforz Karina //Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 61-63

 11. Lekcja powtórzeniowa w IV klasie szkoły podstawowej. Zabawa w teatr / Matyka Maria // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 57-59

 12. Metody aktywizujące na lekcjach języka niemieckiego i nie tylko / Bigaj Joanna // Języki Obce w szkole.- 2005, nr 4, s.88-90

 13. Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego - mapa myśli / Lucyna Przychodzień // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 87-90

 14. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Jastrzębska Elżbieta // Języki obce w szkole.- 2006, nr 1, s.68-74

 15. Metoda projektu w nauce języków obcych / Kaczorowska Katarzyna // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 5, s.12-14

 16. Moje komputerowe nauczanie języków obcych /Nowak Stanisław // Języki Obce w Szkole. – 1996, nr 1,s. 58-61

 17. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Przybyło Barbara // Języki Obce w Szkole.- 2005, nr 2, s.68-73

 18. Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego – mapa myśli / Przychodzień Lucyna // Języki Obce w szkole.- 2005, nr 2, s.87-90

 19. Metoda projektu na lekcjach języków obcych / Urbańczyk Małgorzata // Nowa Szkoła.- 2001, nr 9, s.61

 20. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Sokołek Dorota // Języki Obce w Szkole.-2005, nr 2, s.94-96

 21. Obozy językowe – jedna z form doskonalenia języka obcego / Osiecka Halina // Języki Obce w Szkole . – 1999, nr 5, s. 417-423

 22. Pamiętnik w nauczaniu języków obcych / Chłopek Zofia // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 192-196

 23. Rajd turystyczno-językowy / Pogwizd Teresa : // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 134-137

 24. Wykorzystanie Internetu w nauczaniu języków obcych (na przykładzie języka włoskiego i łaciny) / Sosnowski Roman // Języki Obce w Szkole. – 1999, nr 3, s. 223-226

 25. Zalety i wady projektu – jednej z aktywnych metod nauczania /Urbańczyk Małgorzata // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 59-60

 26. Zwerbalizować czas. Kształtowanie umiejętności relacjonowania przeszłości przy pomocy różnych technik teatralnych / Piegzik Wioletta : // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 28-30

MATEMATYKA

 1. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein
  Opole : "Nowik", 2006. - 64 s. : wykr. ; 21 cm

 2. Hip-hop. – Projekt / Dąbrowska-Kelniarz Alicja // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s.13

 3. Metoda projektu / Mikołajczyk Małgorzata // Matematyka. - 2002, nr 2, wkł. s. 9-10

 4. Metody aktywizujące w nauczaniu matematyk / Zajdel Krzysztof // Dyrektor Szkoły.-2004, nr 10, s.38-40

 5. Nauczanie matematyki metodą stymulowania aktywności twórczej dziecka / Pasternak Anna // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 5-7

 6. Sposoby liczenia dawniej i dziś. – Projekt / Bieńkowska Małgorzata // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s.14

 7. Ten zegar stary. – Projekt / Borodaj Barbara, Mikołajczyk Małgorzata // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 11-12

 8. Twórcza aktywność uczniów na lekcjach matematyki / Krzywda Marta // Życie Szkoły. – 1998, nr 4, s.218-220

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

 1. Aktywność twórcza i metody aktywizujące dzieci w nauczaniu zintegrowanym/ Banaś M // Częstochowski Biuletyn Oświatowy.-2002, nr 3, s.49-51

 2. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu /Cudzik Edyta // Nauczanie Początkowe 2008/09, nr 1, s.74-87

 3. Problemy uczniów rozwiązywane nową metodą aktywizującą „Story Line” /Czornik M. // Nauczanie Początkow.-2003/04, nr 2, s.84-87

 4. Edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym. Zajęcia dla klasy II i III realizowane metodą projektu/ Keklak M // Wszystko dla szkoły.- 2003, nr 6, s.8-9

 5. Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach I-III / Korus Beata // Nauczanie Początkowe 2005/06, nr 4, s.37-51

 6. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym /Uznańska-Skrzypczyk Lucyna // Życie Szkoły.- 2006, nr 3, s.24

 7. Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym/ Klasińska B // Wychowanie na co dzień.- 2002, nr 7-8, s.22-24

 8. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga 2013 // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s.31-33

 9. Propozycja scenariusza zajęć zintegrowanych z zastosowaniem metod aktywizujących dla klasy I / Konicka M. // Wychowanie na co dzień.-2002, nr 7-8, s. IV-VI

 10. Rozwijanie kompetencji samokształceniowych metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej /Kryk Gabriela // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr 7, s.32-35

 11. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II z wykorzystaniem metod aktywizujących /Antoniak-Lipiec Anna // Nauczanie Początkowe 205/06, nr 4, s.85-89

 12. Zastosowanie metod aktywizujących na lekcji wf w klasach 1-3 /Piętowska Jolanta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2005, nr 2, s.23-26

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 1. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska / Wychowanie w przedszkolu.- 2007, nr 1, s.14-19

 2. Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/ Krystyna Gawryluk // Poradnik Bibliotekarza.-2005, nr4, s.32-33

 3. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc // Wychowanie w przedszkolu .-2004, nr 9, s.3-11

 4. Zróbmy to wspólnie, czyli aktywne metody pracy // Bożena Dittfeld // Wychowanie w przedszkolu.- 2008, nr 8, s.42-44

Oprac. Agata Śliwicka PBW Racibórz – listopad 2013©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość