Strona główna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela


Pobieranie 8.93 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.93 Kb.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa moich danych osobowych:


…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa szkoły/placówki, nr telefonu, email)

dla celów związanych z organizacją:
Miejskiego konkursu ortograficznego Dyktuś 2015
przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania.

Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody.


podstawa prawna: art. 23, ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

………………………………… ………………………………………….

(miejscowość, data) (czytelny podpis)
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU NAUCZYCIELA

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na publikację mojego wizerunku na witrynie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie: www.biblioteka.womczest.edu.pl oraz w materiałach drukowanych opracowanych na rzecz promocji konkursu i jego organizatorów.

podstawa prawna: art. 23, ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich (Dz.U. 2006 Nr 909, poz. 631)

………………………………… …………………………………………..(miejscowość, data) (czytelny podpis)


* - właściwe podkreślić


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość