Strona główna

Zgłoszenie uczestnictwa: Deklarację uczestnictwa na załączonej „Karcie zgłoszenia”


Pobieranie 39.87 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.87 Kb.
Zgłoszenie uczestnictwa:
Deklarację uczestnictwa na załączonej „Karcie zgłoszenia” prosimy przesyłać

w terminie do dnia 30 września 2014 r. na adres pocztowy, fax lub e-mail:

Zarząd Oddziału SITPChem., 44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25 skr.107a

fax: 032/231-27-26 e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl
Konkursy

- na rozwiązanie proekologiczne

- na najlepszy poster

Regulaminy konkursów na stronie www.gliwice.sitpchem.org.plReklama

Mile widziana! Szczegóły do uzgodnienia z organizatorami.

Bliższych informacji udzielają:

Grażyna Król tel: 664 421 349

Elżbieta Jarguz tel: 32/231-27-26 lub 664 421 351

Informacje dotyczące konferencji zamieszczone są na stronie internetowej: www.gliwice.sitpchem.org.pl------------------------------------------------------------------------

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
22 października 2014 r. (środa)

Sekretariat Konferencji czynny od godz. 900

1100 – otwarcie konferencji

1115 1330 referaty , komunikaty, dyskusja

14 00 obiad

1500 1830 referaty , komunikaty, dyskusja

1900 kolacja

2000 spotkanie integracyjne


23 października 2014 r. (czwartek)
800 845 śniadanie

900 – 1230 referaty , komunikaty i dyskusja

1230 –1330 Sesja posterowa

1400 – obiad

1500 – 1900 referaty , komunikaty i dyskusja

2000 ­– kolacja , ogłoszenie wyników konkursów
24 października 2014 r. (piątek)
800 – 845 śniadanie

900 – 1200 referaty i komunikaty i dyskusja1200 – zakończenie konferencji

1230 obiad

Organizatorzy:

● Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

- Oddział Gliwice,

- Sekcja Ochrony Środowiska przy Zarządzie Głównym, Warszawa

● Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa

● Federacja SNT NOT Rada Miejska, GliwiceXV Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna


PRZEPISY ● INTERPRETACJE ● ROZWIĄZANIA ● TRENDYUWAGA:

KONKURSY


22-24 października 2014 r.

Ustroń – Jaszowiec

XV Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przepisy Interpretacje Rozwiązania Trendy
       Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami proekologicznymi, trendami, przepisami z zakresu ochrony środowiska

a szczególnie: pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiskai przedstawicieli administracji państwowej.

Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie własnych problemów, spotkanie fachowców z branży i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.


Komitet Naukowo - Programowy:
1. mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI - Przewodniczący – Zarząd Główny SITPChem

Warszawa


2. dr inż. Danuta CIECHAŃSKA – Instytut Biopolimerów i Włókien Chem.,Łódź

3. prof. dr hab. inż. Beata CWALINA – Politechnika Śląska, Gliwice

4. prof. dr hab. Lidia DĄBEK – Politechnika Świętokrzyska, Kielce

5. prof. dr hab. Barbara GWOREK – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

6. mgr inż. Elżbieta JARGUZ - Zarząd Oddziału SITPChem. Gliwice

7. prof. dr hab. inż. Regina JEZIÓRSKA – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

8. prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

9. prof. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ – Politechnika Śląska , Gliwice

10. mgr inż. Grażyna KRÓL - Zarząd Oddziału SITPChem Gliwice

11. dr inż. Andrzej KRUEGER – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

12. mgr inż. Bożena KUZIO-WASILEWSKA – Instytut Gospodarowania Odpadami,

Katowice


13. mgr inż. Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI – Międzynarodowe Centrum

Bezpieczeństwa Chemicznego, Warszawa

14. prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA – Politechnika Opolska

15. prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK – Politechnika Krakowska

16. prof. dr hab. inż. Janusz OZONEK – Politechnika Lubelska

17. mgr inż. Jerzy PAPROCKI – Zarząd Główny SITPChem., Warszawa

18. prof. dr inż. Bożenna PISARSKA – INS,Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN”

Gliwice


19. prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK – DULEWSKA – Instytut Podstaw Inżynierii

Środowiska PAN, Zabrze

20. dr inż. Aleksander SOBOLEWSKI – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

21. mgr inż. Erwin SROKA – FSNT NOT Rada Miejska , Gliwice

22. doc. dr Piotr TOMASZEWSKI – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa

23. prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA – Politechnika Warszawska

24. mgr inż. Urszula WYRZYKOWSKA – Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa

25. dr Magdalena ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK – Politechnika Częstochowska

26. dr inż. Tomasz ZIELIŃSKI – Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
Tematyka konferencji:
● Rozporządzenia, dyrektywy, przepisy prawa, komentarze

● Nowoczesne metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów

(mechaniczne, biologiczne i termiczne)

● Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej

● Ochrona powietrza – technologie, urządzenia, systemy

● Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii

● Biopaliwa – perspektywy i ograniczenia

● Prezentacje osiągnięć w zakresie wdrożonych technologii i instalacji

● Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska

● Nowe rozwiązania proekologiczne


Referaty:

Zachęcamy do zgłaszania referatów, komunikatów i posterów, które będą opublikowane w miesięczniku CHEMIK nauka-technika-rynek (10/2014).

Publikacje w ramach opłaty konferencyjnej obejmują wyłącznie 3 strony druku w czasopiśmie (max.15 tys. znaków) w języku polskim (większa objętość za dodatkową opłatą). Autorzy ponoszą koszty tłumaczenia i druku artykułu

w języku angielskim. Teksty prosimy przekazać najpóźniej 5 września 2014 r.

Sposób przygotowania publikacji podano na stronie www.miesiecznikchemik.pl w zakładce Do Autorów.

Kontakt z redakcją redakcja@miesiecznikchemik.pl tel/fax 32 231-61-35Termin konferencji:

22 - 24 października 2014 r.


Miejsce:

D.W. „Jawor”, 43-450 Ustroń – Jaszowiec, ul. Wczasowa 51Opłata konferencyjna:

1200 zł + 23% VAT

● dla członków SITPChem , doktorantów 950 zł + 23% VAT

● przy rezerwacji pokoju 1-osobowego dodatkowa opłata

w wysokości 150 zł + 23% VAT
Opłata obejmuje:

● koszty organizacyjne

● materiały konferencyjne,

● pobyt (wyżywienie i dwa noclegi),

● imprezy towarzyszące,
Opłatę prosimy przekazać na konto Zarządu Oddziału SITPChem Gliwice

ING BANK ŚLĄSKI O/Gliwice Nr 21 1050 1285 1000 0023 1534 3133w terminie do 30 września 2014 r


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość