Strona główna

Zmiany personalne w diecezji Zmiany proboszczowskie z dniem 1 lipca 2013 r. Ks. Wojciech Krzywański


Pobieranie 23.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.63 Kb.


Kuria Diecezjalna we Włocławku
Zmiany personalne w diecezji
Zmiany proboszczowskie
Z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. Ks. Wojciech Krzywański – z prob. par. Sompolno, emerytura (zam. w Michelinie);

 2. Ks. Henryk Kalita – z prob. par. Zadzim, emerytura (zam. Piórków, diec. sandomierska);

 3. Ks. Józef Nowakowski – z prob. par. Osiek Wielki, emerytura (zam. Zagórów, arch. gnieźnieńska);

 4. Ks. Henryk Pałucki – z prob. par. Bytoń, emerytura (zam. w Michelinie);

 5. Ks. Marek Musielak – z prob. par. Psary, emerytura (zam. w Sieradzu);

 6. Ks. Mirosław Lament – z prob. par. Łążyn II, prob. par. Sompolno;

 7. Ks. Dariusz Puszkiewicz – z prob. par. Chwalborzyce, prob. par. Zadzim;

 8. Ks. Eugeniusz Pasternak – z prob. par. Krzywosądz, prob. par. Osiek Wielki;

 9. Ks. Krzysztof Czyżak – z prob. par. Rossoszyca, prob. par. Łążyn II;

 10. Ks. Jacek Makowski – z wik. par. Babiak, prob. par. Bytoń;

 11. Ks. Wojciech Flasiński – z wik. par. NSPJ w Turku i kapelana szpitala w Turku, prob. par. Chwalborzyce;

 12. Ks. Piotr Rogoziński – z wik. par. św. Maksymiliana w Koninie, prob. par. Krzywosądz;

 13. Ks. Grzegorz Ograbisz – z wik. par. Ślesin, prob. par. Psary;

 14. Ks. Mirosław Korytowski – z wik. par. Skulsk, prob. par. Rossoszyca.Zmiany wikariuszowskie

Księża Neoprezbiterzy


Z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. Ks. Piotr Brud – wik. par. św. Stanisława BM w Bytoniu;

 2. Ks. Michał Laskowski – wik. par. św. Michała Archanioła w Russocicach;

 3. Ks. Robert Mac – wik. par. św. Idziego w Choceniu;

 4. Ks. Piotr Patyk – wik. par. Wszystkich Świętych w Sieradzu;

 5. Ks. Damian Sochacki – wik. par. Wniebowzięcia NMP we Włocławku;

 6. Ks. Adam Zieliński – wik. par. NMP Królowej Polski we Włocławku.

Księża Wikariusze


Z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. Ks. Marcin Adamski – z wik. par. Lubraniec, wik. par. Ciechocinek;

 2. Ks. Krzysztof Antczak – z wik. par. MB Częstochowskiej w Kole, wik. par. św. Józefa we Włocławku;

 3. Ks. Marcin Antonkiewicz – z wik. par. Korczew, wik. par. św. Józefa we Włocławku;

 4. Ks. Grzegorz Barański – z wik. par. Brześć Kuj., wik. par. św. Wojciecha w Koninie;

 5. Ks. Damian Bułakowski – z wik. par. Wszystkich Świętych w Sieradzu, wik. par. MB Częstochowskiej w Kole;

 6. Ks. Piotr Dykowski – z wychowawcy i katechety w szkole im. Długosza we Włocławku, wik. par. Narodzenia NMP i św. Jana Ap. i Ew. we Włocławku;

 7. Ks. Łukasz Dzikiewicz – z wik. par. Bytoń, wik. par. Russocice;

 8. Ks. Tadeusz Funk – z wik. par. Skulsk, wik. par. Przedecz;

 9. Ks. Krzysztof Góralski – z wik. par. NMP Królowej Polski we Włocławku, wik. par. Skulsk;

 10. Ks. Sławomir Grzegórski – z wik. par. św. Barbary w Turku, wik. par. Skulsk;

 11. Ks. Piotr Jabłoński – z wik. par. św. Bartłomieja w Koninie, wik. par. św. Barbary w Turku;

 12. Ks. Arkadiusz Joniec –wik. par. św. Wojciecha w Koninie;

 13. Ks. Piotr Kaczmarek – z wik. par. św. Barbary w Turku, wik. par. św. Józefa we Włocławku;

 14. Ks. Robert Kaczmarek – z wik. par. św. Wojciecha w Koninie, wik. par. Ducha Świętego we Włocławku;

 15. Ks. Mateusz Kierzkowski – z prefekta WSD we Włocławku, wik. par. Piotrków Kuj.;

 16. Ks. Piotr Kocurek – z wik. par. św. Józefa we Włocławku, wik. par. Brzeźno;

 17. Ks. Maciej Leszczyński – z wik. par. Narodzenia NMP i św. Jana Ap. i Ew. we Włocławku, wik. par. Babiak;

 18. Ks. Artur Machała – z wik. par. Brzeźno, wik. par. Sompolno;

 19. Ks. Marcin Olejniczak – z wik. par. Ducha Świętego we Włocławku, wik. par. św. Wojciecha w Koninie;

 20. Ks. Paweł Osiński – z wik. par. Piotrków Kuj., wik. par. Lubraniec;

 21. Ks. Marcin Pachliński – z wik. par. Wszystkich Świętych w Sieradzu, wik. par. św. Maksymiliana w Koninie;

 22. Ks. Łukasz Płóciennik – z wik. par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie, wik. par. św. Józefa we Włocławku;

 23. Ks. Zbigniew Popławski – z wik. par. św. Józefa we Włocławku, wik. par. Ślesin;

 24. Ks. Kamil Roślik – z wik. par. św. Wojciecha w Sieradzu-Męce, wik. par. Piotrków Kuj.;

 25. Ks. Sławomir Sobiech – z wik. par. Russocice, wik. par. Lubanie;

 26. Ks. Piotr Stanny – z wik. par. Choceń, wik. par. Kramsk;

 27. Ks. Michał Styczyński – z wychowawcy i katechety w szkole im. Długosza we Włocławku, wik. par. Wszystkich Świętych w Sieradzu;

 28. Ks. Adrian Szczęsny – z wik. par. Russocice, wik. par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie;

 29. Ks. Paweł Szudzik – z wik. par. Lubanie, wik. par. Korczew;

 30. Ks. Ireneusz Świątek – z ojca duchownego w WSD, do pomocy duszpasterskiej w par. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku;

 31. Ks. Bogdan Teodorczyk – z wik. par. Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, wik. par. Narodzenia NMP i św. Jana Ap. i Ew. we Włocławku;

 32. Ks. Janusz Tomczak – z wik. par. św. Wojciecha w Koninie, wik. par. Ducha Świętego we Włocławku;

 33. Ks. Jan Tomczyk – z wik. par. Ducha Świętego we Włocławku, wik. par. NSPJ w Turku i kapelanem szpitala w Turku;

 34. Ks. Marcin Topolski – z wik. par. św. Wojciecha w Koninie, wik. par. Wniebowzięcia NMP we Włocławku;

 35. Ks. Mariusz Wielgocki – z wik. par. Sompolno, wik. par. św. Bartłomieja w Koninie;

 36. Ks. Sławomir Wysocki – z wik. par. św. Józefa we Włocławku, wik. par. św. Wojciecha w Sieradzu-Męce;

 37. Ks. Karol Zając – z wik. par. Wniebowzięcia NMP we Włocławku, kapelanem szpitala w Koninie (z zamieszkaniem przy par. NMP Królowej Polski w Koninie);

 38. Ks. Dariusz Ziemniak – wik. par. św. Barbary w Turku.

Wyższe Seminarium Duchowne


Z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. Ks. Jacek Szymański – rektorem WSD na kolejną kadencję;

 2. Ks. Marcin Idzikowski – wicerektorem ds. wychowania w WSD na kolejną kadencję;

 3. Ks. Michał Sadowski – z prefekta ds. wychowawczych w WSD, prefektem ds. studiów w WSD;

 4. Ks. Paweł Pokora – ojcem duchownym alumnów w WSD na kolejną kadencję;

 5. Ks. Przemysław Warmiński – z wik. par. Narodzenia NMP i św. Jana Ap. i Ew. we Włocławku, ojcem duchownym alumnów w WSD;

 6. Ks. Marcin Filas – prokuratorem WSD na kolejną kadencję.

Kuria Diecezjalna i inne instytucje diecezjalne
Z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. Ks. Witold Kujawski – z dyrektora Archiwum Diecezjalnego, emerytura;

 2. Ks. Zbigniew Gmurczyk – dyrektorem Archiwum Diecezjalnego we Włocławku;

 3. Ks. Łukasz Sztylka – z wik. par. Piotrków Kuj., wychowawcą i katechetą w szkole im. Długosza we Włocławku;

 4. Ks. Andrzej Tomalak – wychowawcą i katechetą w szkole im. Długosza we Włocławku;

 5. Ks. Krzysztof Stawicki – z wik. par. św. Józefa we Włocławku, wicedyrektorem Caritas Diecezji Włocławskiej (z zachowaniem funkcji notariusza Kurii Diecezjalnej).

Studia i praca zagranicą


Z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. Ks. Jakub Kośka – z wik. par. Wniebowzięcia NMP we Włocławku, studia z historii filozofii i metafizyki w KUL w Lublinie;

 2. Ks. Zbigniew Łukasik – z wik. par. Kramsk, studia z konserwacji zabytków w UMK w Toruniu (z zamieszkaniem i do pomocy duszpasterskiej w Ciechocinku);

 3. Ks. Łukasz Wasielewski – z wik. par. Ciechocinek, studia z katolickiej nauki społecznej w Innsbrucku (Austria);

 4. Ks. Maciej Pawlak – z wik. par. Kramsk, praca duszp. w Hiszpanii;

 5. Ks. Tomasz Bartczak – z kapelana szpitala w Koninie, praca misyjna w Kazachstanie.

Inne
Z dniem 1 lipca 2013 r. 1. Ks. Wojciech Krzywański – zwolniony z dziekana dek. sompoleńskiego;

 2. Ks. Henryk Pałucki – zwolniony z wicedziekana dek. piotrkowskiego;

 3. Ks. Mirosław Lament – zwolniony z wicedziekana dek. lubickiego;

 4. Ks. Eugeniusz Pasternak – zwolniony z ojca duchownego dek. radziejowskiego;

 5. Ks. Piotr Kaczmarek – zwolniony z diecezjalnego duszp. służby liturgicznej;

 6. O. Świerad Pettke CCG – zwolniony z kapelana Zakładu Karnego we Włocławku;

 7. O. Szymon Korytowski CCG – kapelanem Zakładu karnego we Włocławku;

 8. Ks. Damian Bułakowski – zwolniony z kapelana Zakładu Karnego w Sieradzu;

 9. Ks. Wojciech Morzycki – zwolniony z diec. duszp. akademickiego;

 10. Ks. Ireneusz Świątek – zwolniony z diec. duszp. ds. powołań, mianowany diec. duszp. akademickim;

 11. Ks. Mateusz Kierzkowski – zwolniony z diec. duszpasterza inteligencji;

 12. Ks. Michał Sadowski – diec. duszp. inteligencji.Z dniem 1 lipca 2013 r.

 1. Diak. Piotr Alabrudziński – do pomocy duszpasterskiej w par. Piotrków Kuj.;

 2. Diak. Łukasz Przelazły – do pomocy duszpasterskiej w par. Kramsk.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość