Strona główna

Znam postać Tadeusza Kościuszki


Pobieranie 10.34 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.34 Kb.

Znam postać Tadeusza KościuszkiKarta pytań


 1. Absolwentem jakiej słynnej szkoły, czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, był Tadeusz Kościuszko?

 2. W jakich latach żył Tadeusz Kościuszko?

 3. Kiedy walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych? Podaj lata.

 4. Kiedy powrócił z Ameryki do ojczyzny?

 5. Co otrzymał w podziękowaniu od Amerykanów?

 6. Kiedy odbyła się bitwa pod Zieleńcami? Podaj rok

 7. Co oznaczają słowa na orderze Virtuti Militari?

 8. Kto ustanowił ten order?

 9. Podaj imiona rodziców Tadeusza Kościuszki?

 10. Kim był Wojciech Bartos?

 11. Podaj datę dzienną (dzień, miesiąc i rok) przysięgi na rynku krakowskim.

 12. Podaj datę drugiego rozbioru Polski.

 13. Podaj datę dzienną bitwy pod Racławicami.

 14. Dlaczego Kościuszko nosił sukmanę?

 15. Co to jest uniwersał połaniecki?

 16. Kto namalował Panoramę Racławicką?

 17. Jakie nazwisko otrzymał Bartos?

 18. Wyjaśnij słowo: insurekcja.

 19. Jaką rolę odegrał w powstaniu Jan Kiliński?

 20. W jakiej bitwie Kościuszko dostał się do niewoli?

 21. Jak nazywał się przywódca Amerykanów walczących o niepodległość?

 22. Co Kościuszko robił w Paryżu, przed wyjazdem do Ameryki?

 23. Jakie imię nosił car, który uwolnił Kościuszkę z niewoli?

 24. Co robił w Saksonii i Francji po upadku powstania?

 25. Kim był Aleksander Orłowski?

 26. Jakiego miasta bronił gen. Józef Zajączek w powstaniu kościuszkowskim?

 27. Wymień nazwisko dowódcy rosyjskiego, tłumiącego powstanie kościuszkowskie, zdobywcy Warszawy.

 28. Co znaczą słowa Finis Poloniae?

 29. Gdzie zmarł Kościuszko?

 30. Czy Jan Henryk Dąbrowski brał udział w powstaniu?

 31. Jaka polska jednostka wojskowa w czasie II wojny światowej przyjęła imię Kościuszki? Podaj pełną nazwę).

 32. Gdzie stoją najsłynniejsze pomniki Kościuszki (wymień dwa miasta)?

Karta odpowiedzi


 1. Szkoła Rycerska (Korpus Kadetów).

 2. W latach 1746-1817.

 3. 1776-1783 (można dopuścić też datę ostatniego roku pobytu w Ameryce – 1784).

 4. 1784 r.

 5. Ranga generała brygady, honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.

 6. 1792 r.

 7. „Cnocie wojennej” lub „męstwu żołnierskiemu”.

 8. Król Stanisław August Poniatowski.

 9. Tekla i Tadeusz Ludwik (dopuszczalne też jedno z imion ojca: Ludwik lub Tadeusz).

 10. Jeden z kosynierów pod Racławicami. Własną czapką gasił lonty na zdobytych armatach wroga.

 11. 24 III 1794 r.

 12. 1793 r.

 13. 4 IV 1794 r.

 14. Chciał podkreślić, jak bardzo zależy mu na chłopach.

 15. Dokument, który miał zachęcić chłopów do udziału w powstaniu i zmieniał ich położenie.

 16. Jan Styka i Wojciech Kossak.

 17. Głowacki.

 18. Powstanie zbrojne.

 19. Przywódca insurekcji w Warszawie.

 20. Bitwa pod Maciejowicami.

 21. Jerzy Waszyngton.

 22. Był królewskim stypendystą. Uczył się malarstwa, a później chodził na publiczne wykłady z inżynierii wojskowej (punkt za którąkolwiek część odpowiedzi).

 23. Paweł.

 24. Przebywał na emigracji (zabiegał o pomoc dla planowanego powstania).

 25. Możliwe odpowiedzi: rysownik, malarz, uczestnik bitwy pod Racławicami.

 26. Warszawa.

 27. Aleksander Suworow.

 28. Koniec Polski.

 29. W Solurze w Szwajcarii.

 30. Tak.

 31. „1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki” lub „Dywizjon 303 im. Tadeusza Kościuszki”.

 32. Np. Waszyngton, Kraków.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość