Strona główna

Został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że ww zabudowa, i instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną


Pobieranie 6.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.96 Kb.
……………………………………., dnia …………………………….

……………………………………………………………….

/nazwa firmy/
……………………………………………………………….

/adres firmy/


……………………………………………………………….

/numer stoiska/


……………………………………………………………….

/upoważniony przedstawiciel firmy/OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany oświadczam, że projekt:  • Zabudowy stoiska*

  • Instalacji elektrycznej*

  • Instalacji wodno-kanalizacyjnej*

  • Instalacji sprężonego powietrza*

  • Instalacji konstrukcji podwieszanej*

Został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że ww. zabudowa, i instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Wszystkie materiały użyte do budowy i wyposażenia stoiska posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty, w tym niepalności.

Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących na terenie MTG - Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO, regulaminów i przepisów BHP oraz ppoż., dostępnych w serwisach www.mtgsa.pl, www.amberexpo.pl, w tym Regulaminu AMBEREXPO i Regulaminu prowadzenia prac na halach i terenie MTG przez Wystawcę i/lub Wykonawcę zabudowy.

………………………………………………………….

/czytelny podpis/

…………………………………………………………..

/pieczęć firmowa/*niepotrzebne skreślić


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość