Strona główna

Zrzeszenie osób objętych dekretem warszawskim „dekretowiec” stowarzyszenie zwykłE


Pobieranie 14.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.41 Kb.ZRZESZENIE OSÓB OBJĘTYCH DEKRETEM WARSZAWSKIM „DEKRETOWIEC”

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

THE WARSAW PROPERTY RIGHTS ASSOCIATION”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Warszawa, 14 stycznia 2013r.
Andrzej Dorsz

Dyrektor

Biura Prawa i Ustroju

Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

NOTATKA ZE SPOTKANIA


W dniu 4 stycznia 2013r. o godz. 11:00 w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odbyło się spotkanie przedstawicieli Zrzeszenia DEKRETOWIEC :


1. Aleksander Grabiński – Prezes Zrzeszenia Dekretowiec

2. Ryszard Grzesiuła - wiceprezes Zrzeszenia Dekretowiec

3. Ewa Wierzbowska – członek Zrzeszenia

4. Jerzy Owczarek – radca prawny

5. Krystyna Krzekotowska - dr nauk prawnych
z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP:
1. Andrzej Dorsz - Dyrektor Biura Prawa i Ustroju

2. Jarosław Ćwikieł - legislator

3. Mariusz Maciuk - legislator
Spotkanie dotyczyło omówienia spraw związanych z przedłożonym przez Zrzeszenie Dekretowiec projektu zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący zwrotu nieruchomości warszawskich objętych dekretem o własności i użytkowaniu gruntów (dekretem Bieruta).
Strony wspólnie uzgodniły, że przedłożony przez Zrzeszenie Dekretowiec w dniu 14 listopada 2012 r. projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami w sprawie zwrotu w naturze nieruchomości warszawskich ma charakter wstępny i niewiążący Zrzeszenie Dekretowiec.

Uzgodniono, iż Zrzeszenie Dekretowiec przedłoży w Kancelarii Prezydenta dopracowany


i poprawiony projekt wraz z uzasadnieniem o zgodności z Konstytucją RP - w ciągu 2-3 tygodni.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oświadczyli, że Kancelaria Prezydenta rozpatrzy projekt celem przedłożenia jako inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP.
Za Zrzeszenie Dekretowiec :
Aleksander Grabiński

Ryszard Grzesiuła

Ewa Wierzbowska


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------adres do korespondencji: 03-932 Warszawa, ul. Dąbrowiecka 19;

tel. 606 599 262, t/fax: 22 6170213; www.dekretowiec.pl ; grabinski@o2.pl

APARTYJNA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWIĄZANIA PROBLEMU GRUNTÓW WARSZAWSKICHWYRAŻAMY PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W ROZUMIENIU KPA art. 221


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość