Strona główna

Zsi „Sprawny Urząd” System ewidencji podatkowej – Ewidencja podatkowa ver 98 buk softres Rzeszów


Pobieranie 404.75 Kb.
Strona1/13
Data19.06.2016
Rozmiar404.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Złącznik prostoliniowy 119SI „Sprawny Urząd” - System ewidencji podatkowej – Ewidencja podatkowa ver 1.5.98 BUK Softres Rzeszów


Spis treści

ZSI „Sprawny Urząd” - System ewidencji podatkowej – Ewidencja podatkowa ver 1.5.98 BUK Softres Rzeszów 1

1. Wstęp. 3

1.1. Ogólna charakterystyka programu. 3

1.2. Wymagania sprzętowo – programowe. 4

2. Instalacja oprogramowania . 5

2.1. Instalacja oprogramowania klient – serwer. 5

2.1.1. Instalacja serwera Firebird 1.5. 5

2.1.2 Instalacja klienta Firebird 1.5. 2.1 . 6

2.2. Instalacja modułu (Podatki). 7

2.2.1. Konfiguracja połączenia z bazą danych. 83. Uruchomienie programu 11

3.1. Uruchomienie programu – logowanie do systemu. 11

3.2. Okno główne programu. 12

3.2.1. Menu użytkownika. 13

4. Standardy programu 19

4.1. Nawigator danych. 19

4.2. Przyciski funkcyjne. 19

4.3. Okna obsługi słowników 20

4.4. Lista unikalnych wartości. 21

4.5. Warunki wyszukiwania – obsługa filtrów. 22

4.6. Kalendarz. 24

5. Definiowanie użytkowników programu. 25

ZSI „Sprawny Urząd” -System ewidencji podatkowej – wymiar podatków ver 1.5 BUK Softres Rzeszów 26

5.1. Słownik pracowników. 266. Struktura programu, definiowanie parametrów. 27

6.1. Główne słowniki programu. 27

6.1.1. Kartoteka kontrahenta. 27

6.1.2. Słownik parametrów głównych. 30

6.1.3. Słownik parametrów głównych i stawek. 32

6.1.4. Słowniki klasyfikacji gruntów. 34

6.1.7. Słownik obrębów. 36

6.1.9. Grupa słowników pomocniczych. 36

6.1.10. Grupa słowników adresowych, o pracowniku i kliencie. 38

6.2. Inne parametry programu. 39

6.2.1. Dane urzędu. 39

6.2.2. Formaty numerów. 40

6.2.3. Pozostałe parametry. 42

7. Karty podatkowe. 43

7.1. Wyszukiwanie karty podatkowej. 44

7.2. Wyszukiwanie karty wg współwłaścicieli. 46

7.3. Dodawanie nowej karty podatkowej 46

7.4. Edycja karty podatkowej. 47

7.5. Dodanie współwłaściciela karty. 47

7.6. Zmiana sposobu naliczania podatku rolnego. 48

7.7. Zaawansowane operacje na kartach. 49

7.7.1 Zarządzanie pozycjami rejestrowymi . 50

7.7.2 Zarządzanie gruntami. 51

7.7.3. Zarządzanie działkami. 56

7.7.4 Zarządzanie nieruchomościami. 58

7.7.5 Zarządzanie budynkami. 59

7.7.6 Generowanie wydruków. 61

7.7.6.1 Zaświadczenia 61

7.7.6.2 Nakaz płatniczy 64

7.7.6.3 Decyzja zmiany 65

7.7.6.4 Karta gospodarstwa 65

7.7.6.5 Pisma 65

7.7.6 Naliczanie wymiaru. 66

7.7.8 Wprowadzanie ulg. 71

7.7.9 Dodawanie komentarza do karty. 73

7.7.10 Dodawanie adnotacji do karty. 73

7.7.11 Współwłaściciele . 74

7.7.12 Zmiana właściwości karty. 74

7.8. Usunięcie karty podatkowej. 74

7.9. Archiwizacja kart podatkowych. 75

8. Operacje zbiorcze. 76

8.1. Przydzielanie ulg górskich i scaleniowych. 76

8.2. Naliczenie wymiaru podatkowego i wysyłanie do księgowości podatkowej. 76

8.3. Kontrola z KP 77

8.4. Eksport danych do GUS. 77

8.5. Eksport danych do programu akcyzowego. 789. Pozostałe kartoteki – przeglądanie danych. 79

9.1. Pozycje rejestrowe. 79

9.2. Ewidencja działek. 80

9.3. Ewidencja gruntów. 80

9.5. Ewidencja budynków i lokali. 81

10. Wydruki. 83

10.1. Zaświadczenie. 83

10.2. Wydruk decyzji wymiarowych. 84

10.3. Rejestr wymiarowy. 85

10.4. Rejestr przypisów i odpisów. 85

10.5. Rejestr ulg. 85

10.6. Sprawozdanie. 86

10.7. Zestawienie zbiorcze gruntów. 86

10.8. Wydruk formularzy. 86

10.9. Lista kart podatkowych. 87

10.10. Wzorce wydruków. 87

11. Zamknięcia. 89

11.1. Zamknięcie trybu wymiarowego. 89

11.2. Zamknięcie roku. 90

12. Administracja. 92

12.2. Aktualizacja programu. 92

12.3. Zmiana hasła użytkownika. 93

13. Dodatki. 94

13.1. Baza przypomnień. 94
1. Wstęp.

1.1. Ogólna charakterystyka programu.


Program „System ewidencji podatkowej – wymiar” (Podatki) to jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego „Sprawny Urząd”.

Oprogramowanie to, oparte jest o architekturę klient-serwer oraz bazy SQL, jest to nowoczesne i wydajne rozwiązanie programistyczne budowane na bazie doświadczeń wynikających z wieloletniej współpracy z jednostkami administracji.

Jednolity system informatyczny zapewnia możliwość płynnej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi modułami, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego priorytetu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Poszczególne moduły zachowują funkcjonalność oraz interfejs zbliżony do programów wersji Standard, a poszerzone zostały o możliwości wynikające z zastosowanych nowoczesnych technologii informatycznych.

Aplikacja „System ewidencji podatkowej – wymiar” dedykowana jest do obsługi referatu podatkowego w zakresie naliczania należności podatkowych. Rozbudowana funkcjonalność programu pozwala na kompleksową obsługę podatnika w zakresie rozliczania konta osobowego oraz wydawanych dokumentów. System dzięki przejrzystej budowie prowadzi operatora poprzez kolejne etapy pracy z programem. Intuicyjny i elastyczny interfejs użytkownika pozwala na dostosowanie wybranych funkcjonalności dla potrzeb osoby wprowadzającej dane. Bogata gama zestawień i raportów oraz sprawozdawczość gwarantuje uzyskanie szczegółowej informacji wynikających z przetwarzanych danych.

Program współpracuje w ramach ZSI „Sprawny Urząd” z:


  • księgowością podatkową „System Ewidencji Podatkowej” (PodatkiKS) w zakresie przesyłania danych o bieżącym wymiarze oraz zmianach należności podatkowych;

  • systemem obiegu dokumentów (SOD) - rejestracja pism wydawanych petentom.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość