Strona główna

Związek Ludności Narodowości Śląskiej Zabrze 10 2006 41-800 Zabrze


Pobieranie 7.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.89 Kb.
Związek Ludności Narodowości Śląskiej Zabrze 10.4.2006

41-800 Zabrze

ul. Ślęczka 2 B/3

Polska –Poland

Union of People of Silesian Nationality turns with request to the authorities of UNESCO about unreception of the new proposal of the name of the concentration camp KL Auschwitz Birkenau, applied for by Polish part.

Polish proposal of the new name which sounds: Former Nazi German Concentration Camp Auschwitz-Birkenau narrows the name down to the period of Hitlerite Germany administration of the camp in the time of II World War. Allow us to say that as early as on February 1945 when the war front passed, the camp was opened again. Partly the camp functioned untill the end of 1945. However untill 1948 a labour camp existed there.

On September 1945 18,200 persons were dismissed from camps nr 22 and nr 78 .The dismissals applied mainly to the Silesians and Germans but they included Polish , too. At that time these camps were not liquidated yet.

Owing to the fact that commemoration of victims of the tragedy which took place in Auschwitz-Birkenau should include all of the victims of this horrible place, chiefly Jews and Roma, we apply for not changing the name of the camp Auschwitz-Birkenau.

However, we ask for admonishing the present administrator of this museum, not to hide history of this inhuman place since February 1945.

Andrzej Roczniok

Erwin Sowa

Dariusz Jerczyński

Związek Ludności Narodowości Śląskiej zwraca się z apelem do władz UNESCO o nieprzyjmowanie propozycji nowej nazwy dla obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau zgłoszonej przez stronę polską.

Polska propozycja nazwy "Były Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau" zawiera zawężenie historyczne tego miejsca tragedii tylko do okresu zarządzania obozem w czasie II wojny światowej przez Niemcy hitlerowskie. Pozwalamy sobie przypomnieć, że już w lutym 1945 r. po przejściu frontu wojennego, obóz ten został ponownie otwarty. W pewnej części obóz ten funkcjonował do końca 1945 r. Natomiast do 1948 r. w Oświęcimiu funkcjonował obóz pracy.

We wrześniu 1945 r. z obozów w nr 22 i nr 78 zwolniono około 18.200 osób. Zwolnienia te dotyczyły głównie Ślązaków i Niemców, ale obejmowały także Polaków. Obozów tych wówczas jeszcze nie zlikwidowano.

Mając na uwadze, że uczczenie ofiar tragedii, która miała miejsce w Auschwitz-Birkenau, powinno obejmować wszystkie ofiary tego okrutnego miejsca, a zwłaszcza Żydów i Romów, wnosimy o niedokonywanie zmiany nazwy obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Prosimy natomiast o zwrócenie uwagi obecnym zarządcom tego muzeum-obozu, że nie powinni ukrywać historii tego nieludziego miejsca z okresu od lutego 1945 r.

Andrzej RoczniokErwin Sowa

Dariusz Jerczyński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość